MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Uppförandekod för bergmaterialindustrin

säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, har tagit fram en uppförandekod för sina medlemmar. Koden klubbades igenom på årsstämman den 11 april.

–Medlemskap i SBMI ska vara ett signum för kvalitet, regelefterlevnad och ett professionellt agerande. Uppförandekoden är en utgångspunkt för den gemensamma plattformen som branschföreningen innebär, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI.

Utgångspunkter för koden har varit Agenda 2030, FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

Uppförandekoden har tagits fram i en arbetsgrupp inom SBMI och alla medlemmar har fått lämna inspel innan den klubbades igenom på årsstämman. Med uppförandekoden får SBMIs medlemmar en kvalitetsstämpel som visar att företaget är seriöst och arbetar för en sund bransch.

– Uppförandekoden gäller utan undantag för alla medlemsföretag i SBMI. Alla medlemmar har ett ansvar att se till att uppförandekoden efterlevs. Att bidra till samhällsnytta och vårda förtroendet för branschen är en viktig utgångspunkt för vårt gemensamma arbete, säger Lisa Sennström.

Se SBMI:s uppförandekod här

Läs mer