MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Varannan kvinna trakasserad!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Hela 53 procent av kvinnorna i byggbranschen har blivit utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet!

En ny undersökning visar att hela 53 procent av kvinnorna i byggbranschen har blivit utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. Det ska jämföras med 36 procent i hela den yrkesverksamma allmänheten.

– All nödvändig lagstiftning finns redan på plats, men det är uppenbart att den inte följs. Här måste arbetsgivarna göra mer! Den psykosociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska och ska vi nå en jämställd byggbransch måste det här bli bättre, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Siffrorna är en del av Kantar Publics årliga rapport Trakasseribarometern och jämför byggbranschen med övriga arbetsmarknaden.

Det är även allvarligt att tystnadskulturen består – många som utsatts för sexuella trakasserier har inte informerat någon på deras arbetsplats om deras erfarenheter. Även där utmärker sig byggbranschen negativt. 65 procent av kvinnorna i byggbranschen informerar inte någon när de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland yrkesverksamma allmänheten är motsvarande andel 53 procent.

Bland männen är det 6 procent som uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Dock har tidigare undersökningar visat att även män drabbas av bristande psykosocial arbetsmiljö.

Var tionde i byggbranschen svarar att de under de senaste tolv månaderna blivit utsatta för sexuella trakasserier. Det är lika stor andel som i den yrkesverksamma allmänheten i stort. Två av tre (65%), uppger att de inte informerade någon om att de blivit utsatta. Det är högre andel jämfört med yrkesverksamma allmänheten (54%). Var åttonde (13%) informerade en chef eller arbetsledare, vilket är något lägre jämfört med yrkesverksamma allmänheten i stort (20%).

Den främsta anledningen till att man inte valt att informera chef, arbetsledare, HR-personal, fackligt förtroendevald eller skyddsombud efter händelsen var att man inte tyckte det var tillräckligt allvarligt (58%). Detta ligger i linje med yrkesverksamma allmänheten (57%). Var sjunde (14%) svarar däremot att de inte kände tillräckligt förtroende för någon för att informera.

På frågan om det finns en jargong, ett sätt att tala eller vara, som personer kan ta illa upp av på arbetsplatsen är det fler män än kvinnor som svarar ja på den frågan (M: 26%, K: 14%). Det är även en högre andel än den yrkesverksamma allmänheten (M: 14%, K: 11%).

Läs hela undersökningen här!

Läs mer