MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Vunna anbud ska stärka Sh bygg

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Stora utmaningar kräver krafttag och nytänkande.

Som många andra företag var 20022 ett utmanande år för Sh bygg, sten och anläggning. Detta som följd av den globala ekonomiska situationen, efterdyningar av pandemin och kriget i Ukraina.

Verksamheterna inom betong- och byggsektorerna utsattes för intensiv priskonkurrens vilket medförde minskade projektvolymer än förväntat. Den ökande kostnaden för material påverkade verksamheten i sin helhet, vilket gav en negativ resultatutveckling under 2022. Sh bygg har ändå sett en stark tillväxt inom mark- och anläggningssegmentet där företaget under senhösten vann flera anbud med projekt som startar under våren 2023.

– Jag är övertygad om att vi har rätt strategi och den erfarenhet och organisationsstruktur som behövs för att kunna navigera i en snabbt föränderlig värld där vi tar vara på möjligheterna, säger Dalia Ramzi, vd för Sh bygg, sten och anläggning.

De stora utmaningarna har krävt krafttag och nytänkande. Under fjolåret vidtogs flera åtgärder för en anpassning till den föränderliga marknadssituationen. I september 2022 lanserades ett omstruktureringsprogram för att effektivisera kostnaderna och säkerställa en långsiktig överlevnad. Även om processen medförde personalnedskärningar, framför allt inom tjänstemannaorganisationen, kunde Sh bygg behålla konkurrenskraften inom sina verksamhetsområden. 

De främsta prioriteringarna är nu att fortsätta leverera kvalitet i pågående projekt, vinna nya projekt och kompetensutveckla medarbetarna.


Årsredovisning 2022 – Sh bygg, sten och anläggning

Läs mer