MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Carl-Johan Appelberg, Heidelberg Cement Precast Contiga, berättar om återvunna håldäck men tror inte marknaden är riktigt mogen.

Marknaden inte riktigt mogen för återvunna håldäck

Carl-Johan Appelberg, Heidelberg Cement Precast Contiga, berättar om återvunna håldäck men tror inte marknaden är riktigt mogen.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Återanvändning av byggmaterial i fokus: En intervju med Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Heidelberg Materials Precast Contiga.

I avsnitt 20 av Studio Betong intervjuades Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Heidelberg Materials Precast Contiga, om möjligheterna att återanvända håldäck i nya byggnader och betydelsen av hållbarhet i byggbranschen.

Carl-Johan Appelberg berättade om Återhus, ett Vinnova-finansierat projekt i samarbete med bland andra Co-Design, Zengun, NCC och Fabege. Diskussionen kretsade kring viktiga utmaningar inom återanvändning av byggmaterial, särskilt när det gäller att demontera och integrera dessa material i nya konstruktioner. Appelberg betonade behovet av att förstå komponenternas unika egenskaper för att effektivt kunna återbruka dem i framtida byggnader.

Han pekade på betydelsen av att ha en buffertstation för återanvändning av material och hur det kan underlätta för både byggherrar och fastighetsägare att maximera användningen av befintliga komponenter i nya projekt. Återanvändning av byggmaterial framstod som en viktig möjlighet för att minska resursuttaget och CO2-avtrycket i byggbranschen.

Carl-Johan Appelberg tror inte att marknaden ännu är mogen för en omfattande övergång till enbart återvunna material, men betonade samtidigt behovet av att driva frågan framåt för att möjliggöra större efterfrågan och marknadsutveckling.

Han avslutade med en inblick i hur större beställarorganisationer visar en mognare syn på hållbarhet och hållbart byggande, vilket pekar mot en framtida ökning av användningen av återanvända byggmaterial i branschen.

Läs mer