MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Otur i turerna om miljonerna!

3D-printing av betong.

3D-printin av betong.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Betongvärlden granskar.

Nyligen tillkännagav Smart Built Environment vilka årliga ansökningar som beviljats bidrag. Till sin hjälp har man 13 ledamöter som delas in i beredskapsgrupper om tre och tre som sen bedömer ansökningarna. Poäng ges på en sjugradig skala i de fyra kategorierna relevans, potential, genomförande och aktörer. Beredskapsgrupperna ger ett slutbetyg och en kommentar.

-Vi utgår från de här bedömningarna och är inte själva inkopplade i processen. Jag tycker det är bra för då kan vi opartiskt svara på frågor och ge tips om hur ansökningar kan förbättras, säger Kristina Gabrielii, programchef på Smart Built Environment.

Att skriva ansökningar är en vetenskap i sig.

-Man märker att vissa har mer vana än andra, säger Kristina Gabrielii.

Men hon tycker inte det påverkar resultatet av vilka som godkänns.

-Tar vi till exempel utlysningen Innovationsidén så var det 60 procent av ansökningarna som beviljats pengar som inte sökt någon gång förut, säger Kristina Gabrielii.

Hon märker även att konkurrensen hårdnar.

ConcretePrint fick betyget 16 medan Rise fick betyget 19!

-Ansökningarna får bättre och bättre betyg varje år från beredningsgrupperna, flera ansökningar har betyget sex eller ännu högre, säger hon.

En av de 29 ansökningar som får dela på 46,5 miljoner kronor är projektet ”Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement”. Bakom står RISE Research Institutes of Sweden. En som inte fick något anslag alls var projektet ”Digital Betong i praktiken” som lämnats in av ConcretePrint, också det ett 3D-printprojekt.

ConcretePrint fick betyget 16 medan Rise fick betyget 19. Tuff konkurrens på 3D-printmarknaden med andra ord.

-Jag ser problematik med RISE-ansökan. Men det är egentligen två problem. Det ena är att det inte är något nytt eller unikt i Rise anökan. Allt det de beskriver att de vill utveckla gör vi redan. Varför ska det investeras i utveckling av ett munstycke när det redan finns ett munstycke? säger Tobias von Haslingen, ägare till ConcretePrint.

Han ifrågasätter även att Rise ska ta fram en fiberbetong. ConcretePrint har sedan 2020 ett par fiberbetongrecept som utvecklats med svensk sand, cement och grus, menar han.

-Rise vill vända sig till prefabindustrin, vi skapar prefabelement varje dag för olika förutsättningar och har varit i kontakt med många prefabtillverkare. ConcretePrint är redan där och 3D-skriver ut objekt, vi behöver inte forska från början igen. Vi kan leverera till eller starta samarbetsprojekt med prefabföretag idag, säger Tobias von Haslingen.

Staten delar alltså ut pengar till sig själva och riskerar därmed att konkurrera ut oss,!

Vilka tre som har suttit i beredskapsgrupperna är inte officiellt men enligt uppgifter till Betongvärlden var det samma personer i båda grupperna som bedömt de båda ansökningarna om att utveckla 3D-print. Enligt samma uppgifter gjordes det lite olika bedömningar om vilken ansökan som var bäst. Men konsensus är inget krav. Tycke och smak avgör, eller är det tur och otur.

-Det andra jag tycker är konstigt är att statliga forskningsmedel från Smart Built Environment, ett av SIP, Statens Innovations Program, ska tilldela det statligt ägda Rise forskningsmedel där man i samma utlysning konkurrerar ut ett litet innovationsbolag och startupföretag som ConcretePrint. Staten delar alltså ut pengar till sig själva och riskerar därmed att konkurrera ut oss, säger Tobias von Haslingen.

I sin kommentar till ConcretePrint skriver beredskapsgruppen: ”I november 2023öppnar Formas en ny utlysning och välkomnar då en ny ansökan.” Bättre lycka nästa gång.

-Så där skriver de varje gång. Jag har ansökt fyra gånger, jag upplever det som en systematisk diskriminering av små företag, säger Tobias von Haslingen.

Beredskapsgruppens kommentarer:
Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement:
”Detta är en mycket bra ansökan där projektet på ett övertygande sätt strävar mot flera av utlysningens effektmål. 3DC P är en intressant framtidsteknik. Problemformulering är tydlig och projektet har stor relevans att på sikt bidra till utlysningens syfte med bättre och mer materialeffektiva tillverkningsmetoder för prefabindustrin. Projektets potential ligger främst inom materialeffektiva tillverkningsmetoder för med element med mer komplicerad geometri. Projektets genomförande är mycket bra och tydligt beskrivet. Tidplanen visar skedesindelning och tidsföljd för de olika arbetspaketen. Det är viktigt att tillräckligt med lite tid avsätts till utveckling av sprutmunstycke och betongmaterialet. Aktörerna samlade kompetens är hög och ändamålsenlig för genomförandet av projektet. För att nyttiggöra sig projektresultatet kan det vara lämpligt att knyta till sig en referensgrupp bestående av flera prefableverantörer.”

Digital Betong i praktiken:
”Detta är en bra ansökan, som beskriver hur konsortiet vill skapa en demonstrator för robotiserat byggande i full skala. Organisationen bedöms som mycket trovärdig, relevansen hög och innovationshöjden god. Men i ansökan är inte problemformuleringen och syftet tydliga i relation till budgeten och organisationen av projektet. Ansökan skulle vinna mycket på att göra en skarpare avgränsning till några nyckelfrågor att utvärdera. Det var mycket hård konkurrens och många ansökningar med hög kvalitet i denna utlysning. I november 2023 öppnar Formas en ny utlysning och välkomnar då en ny ansökan.”

Betcrete får nya miljoner

Läs mer