MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta en vägledning som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsföretag i klimatanpassningsarbetet.
Hållbarhet

Bostadsföretag vägleds med klimatanpassning

Extrema väderhändelser leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden behöver rustas för att bli mindre sårbara. Nu lanserar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta en vägledning som ska hjälpa fastighetsägare och bostadsföretag i klimatanpassningsarbetet.

Roger Andersson
6-10-2024
Nyproduktionen sjunker.
Nyheter

Byggandet faller

SCB:s nya statistik visar fall på 19 procent. Förra året började 54 850 nya lägenheter byggas i Sverige – 19 procent färre än 2021, enligt ny statistik från SCB.

Roger Andersson
2-27-2023
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Nyheter

Ramavtal mot kriminalitet

Sveriges Allmännytta avropar tjänster som motverkar arbetslivskriminalitet genom nya ramavtal. Från årsskiftet kan medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta avropa tjänster som motverkar arbetslivskriminalitet genom nya ramavtal. Tjänsterna ger stöd för upphandling med sund konkurrens inom både byggande och förvaltning, till exempel när trappstädning, snöröjning, utemiljöskötsel och andra förvaltningstjänster handlas upp av en underleverantör.

Roger Andersson
1-18-2023
Betongvärlden
Arkitektvärlden

Tar upp kampen med trä!

JSB upp i Sveriges Allmännyttas topp. Sedan 2020 ingår JSB i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus med husen Bo Punkt och Bo Lamell, båda med betongstomme. Ramavtalet stäcker sig över sex år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet.I ramavtalets senaste avtalsrevidering, i juni 2022, klargjordes att JSB sänkt klimatavtrycket med 29 procent på Bo Punkt respektive 33 procent för Bo Lamell. I revideringen klargjordes också att leveranstiden förkortats för båda husen. Resultatet blev att JSB:s bidrag Bo Lamell tar förstaplacering gällande leveranstid. Huset Bo Punkt behåller sin förstaplacering i leveranstid och energiprestanda.JSB har genom ökad prefabriceringsgrad effektiviserat stommontaget vilket medfört att leveranstiden för Bo Lamell förkortats från 7 till 5,5 månader och för Bo Punkt från tio till nio månader.– Vi har utvecklat ett prefabricerat bjälklag med ingjutna installationer vilket gör att vi undgår pågjutning på plats. Detta har gjort att stommontaget halverats i tid och att vi nu kan bygga ett våningsplan i veckan, säger André Saxbo Projekteringschef på JSB.– Det är roligt att se att JSB med sitt stomsystem i betong utmanar trähusbyggarna både när det gäller klimatavtryck och industrialisering. Det är mycket bra att JSB under året utvecklat sitt system ytterligare. Den uppsnabbade leveranstiden belönas nu med en förstaplats i rangordningen för leverans vid avrop av både Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Roger Andersson
6-29-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Rebet, Pretec, Bekaert, Linotol och Bemix.

Rebet
Pretec
Bekaert
Linotol
Bemix