MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggandet faller

Nyproduktionen sjunker.
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

SCB:s nya statistik visar fall på 19 procent.

Förra året började 54 850 nya lägenheter byggas i Sverige – 19 procent färre än 2021, enligt ny statistik från SCB.

– Det är inte förvånande med tanke på de senaste årens rusande byggpriser och dessutom krångel med onormala prishöjningar i pågående byggentreprenader. Höga byggpriser + kraftigt stigande inflation = byggstopp! säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta på sverigesallmannytta.se.

Hon tycker inte det är konstigt att statistiken nu visar att byggandet dyker.

-Osäkerhet har det senaste året präglat allt som med har bostadsbyggande att göra – osäkra byggpriser, osäkra besked om investeringsstöd, osäker ekonomi med höga räntor och höga energipriser som i sin tur ger höga hyror i nyproduktionen, säger Sofia Hansdotter.

SCB presenterade på fredagen den preliminära statistiken över påbörjad nybyggnation under 2022. Antalet byggstarter dyker nu och når därmed inte alls nivån från 2021, då 67 645 lägenheter började byggas.

Det innebär att antalet byggstarter 2022 är nere på ungefär samma nivå som under pandemiåret 2020.

– Det här är trista siffror, men tyvärr inte förvånande. Vi har länge varnat för att Sverige riskerar att gå mot ett byggstopp om inte förutsättningarna förändras, säger Sofia Hansdotter.

Allra mest föll byggandet av flerbostadshus. Förra året började cirka 42 850 nya lägenheter i flerbostadshus byggas, vilket är 20 procent färre än året innan.

– Det här bekräftar den bild vi fick genom enkäter till våra medlemsföretag i höstas, säger Sofia Hansdotter.

44 procent av bostadsföretagen uppgav då att man ändrat byggplanerna, som en följd av stegrande byggkostnader och osäkra slutpriser. Det framgick av Sveriges Allmännyttas rapport om byggprisläget som publicerades i december.

Rapporten visade också att många byggprojekt drabbats av extraordinära kostnader, med hänvisning till en entreprenadjuridisk klausul om onormala kostnadsökningar. Nära hälften av byggprojekten hos de bostadsföretag som besvarat enkäten hade till och med fått begäran om prisökning i byggen med fasta avtalade priser.

– All ovisshet kring det juridiska läget tillsammans med stigande byggkostnader, inflation och pendlande priser på byggmaterial skapar en osäkerhet som gör att det tar stopp i många byggprojekt innan man ens har börjat, säger Sofia Hansdotter.

Utöver den rena nyproduktionen gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på cirka 2 400 lägenheter under 2022. Även detta är betydligt färre än året innan.

Fem förslag lösningen

Av de lägenheter i flerbostadshus som påbörjades förra året är cirka 62 procent hyresrätter, enligt SCB:s siffror. Detta är är något högre än andelen under 2021.

I småhus påbörjades cirka 12 000 lägenheter , vilket är 14 procent färre än under 2021.

Bostadsbyggandet bromsar in!

Läs mer