MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Ramavtal mot kriminalitet

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Sveriges Allmännytta avropar tjänster som motverkar arbetslivskriminalitet genom nya ramavtal.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Från årsskiftet kan medlemsföretagen i Sveriges Allmännytta avropa tjänster som motverkar arbetslivskriminalitet genom nya ramavtal. Tjänsterna ger stöd för upphandling med sund konkurrens inom både byggande och förvaltning, till exempel när trappstädning, snöröjning, utemiljöskötsel och andra förvaltningstjänster handlas upp av en underleverantör.

Under hösten 2022 har Sveriges Allmännytta genomfört en upphandling inom området sund konkurrens, med syftet att erbjuda medlemsföretagen tjänster som förebygger, upptäcker och stävjar olika former av brottslighet i fastighetsbranschen.

– Att åstadkomma sund konkurrens handlar om att skapa förutsättningar för sunda och schyssta leverantörsförhållanden och motverka arbetslivskriminalitet inom förvaltning och på byggarbetsplatser inom allmännyttan. Det tas många initiativ från olika aktörer inom fastighetsbranschen och detta är ett av våra sätt att bidra till en sundare och mer långsiktigt hållbar bygg- och förvaltningsbransch, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, inte minst inom fastighetsbranschen. Det rör allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft.

Upphandlingen av tjänster för sund konkurrens har delats upp i tre olika ämnesområden: upphandlingsstöd och bakgrundskontroller, arbetsplatskontroller och utbildning.

Tjänster för upphandlingsstöd handlar om att hjälpa medlemmar att redan i upphandlingsskedet vara uppmärksam på och upptäcka leverantörer som inte uppfyller de lagar och regler som finns kring till exempel arbetsmiljö, kollektivavtal, skatter och sociala avgifter.

– Att arbeta proaktivt i upphandlingsskedet och genomföra bakgrundskontroller innan ett entreprenörs- eller förvaltningsavtal upprättas är ett effektivt sätt att redan innan arbetet sätter igång hitta och få bort kriminella aktörer, säger Martin Ingvarson, ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta.

Arbetsplatskontroller innebär fysiska kontroller på plats för att inspektera arbetsmiljön, undersöka om samtliga närvarande har behörighet att arbeta på platsen, kontrollera id-handlingar med mera.

Tjänster inom området Utbildning ska öka kunskaperna kring bakgrundskontroller och arbetsplatskontroller.

– Vi tror att behovet av en kunskaps- och kompetenshöjning när det gäller dessa frågor är stort hos många av våra medlemsbolag, framför allt bland bostadsföretag som inte bygger särskilt ofta, säger Martin Ingvarson.

Fem företag har upphandlats i ramavtalet som började gälla den 1 januari 2023. Ett av dem är Ansvar Säkerhet.

Kriminaliteten oroar byggbranschen!

-Ramavtalet kommer förmodligen förändra byggsektorn till att inte bara själva vara schyssta byggare utan även att deras underentreprenörer blir det. Det finns även ett lagkrav att kommuner måste säkerställa att de inte handlar av eller bidrar till kriminell verksamhet, säger Jessica Löfström, vd på Ansvar Säkerhet.

Läs mer