MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Tar upp kampen med trä!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

JSB upp i Sveriges Allmännyttas topp.

Sedan 2020 ingår JSB i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus med husen Bo Punkt och Bo Lamell, båda med betongstomme. Ramavtalet stäcker sig över sex år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet.

I ramavtalets senaste avtalsrevidering, i juni 2022, klargjordes att JSB sänkt klimatavtrycket med 29 procent på Bo Punkt respektive 33 procent för Bo Lamell. I revideringen klargjordes också att leveranstiden förkortats för båda husen. Resultatet blev att JSB:s bidrag Bo Lamell tar förstaplacering gällande leveranstid. Huset Bo Punkt behåller sin förstaplacering i leveranstid och energiprestanda.

JSB har genom ökad prefabriceringsgrad effektiviserat stommontaget vilket medfört att leveranstiden för Bo Lamell förkortats från 7 till 5,5 månader och för Bo Punkt från tio till nio månader.

– Vi har utvecklat ett prefabricerat bjälklag med ingjutna installationer vilket gör att vi undgår pågjutning på plats. Detta har gjort att stommontaget halverats i tid och att vi nu kan bygga ett våningsplan i veckan, säger André Saxbo Projekteringschef på JSB.

– Det är roligt att se att JSB med sitt stomsystem i betong utmanar trähusbyggarna både när det gäller klimatavtryck och industrialisering. Det är mycket bra att JSB under året utvecklat sitt system ytterligare. Den uppsnabbade leveranstiden belönas nu med en förstaplats i rangordningen för leverans vid avrop av både Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Läs mer