MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Sweco har genomfört en "Urban Insight"-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker.
Teknik

Kritiskt i Europa vid regn

Ny rapport från Sweco. En rad översvämningar till följd av de senaste årens extremregn i Europa har haft förödande ekonomiska konsekvenser. Det nya direktivet om  belyser behovet av tålig stadsinfrastruktur. Sweco har genomfört en “Urban Insight”-studie om kritisk infrastrukturs sårbarhet för klimatrisker. En kartläggning av sårbarhetsfaktorer och riktlinjer i 26 europeiska städer visar ett akut behov av att stärka våra samhällens resiliens.

Roger Andersson
11-28-2023
Teknik

Betongen andas i skolkoncept

Gärdslösa Förskola får Sarlon Modul’Up. I och med Sveriges målsättning att bygga över tusen skolor på tio år finns det en stor efterfrågan på kompentens och resurser. och Sweco har därför tagit fram  som använts på Gärdslösa Förskola på Öland. – Projektet är ett typexempel på hur golvvalet har spelat stor roll i att projekt levereras i tid, säger Daniel Malmgren, kategoriansvarig på Skanska.Tidigt i detta projekt ritades det in ett limmat golv. När man sedan insåg att limmat inte kunde vara ett alternativ kikade man på löslagda möjligheter och valet föll på .

Redaktionen
7-24-2023
Nyheter

Trendspaning av Sofie Absér

Exklusivt för BetongFramtid. Sofie Absér, Senior Green Transformation Strategist på , gjorde en trendspaning för BetongFramtid den 20 april. Nu kan du se den här på Studio Betong.

Redaktionen
6-13-2023
Sweco hjälper Cementa med CCS.
Hållbarhet

Sweco hjälper Cementa

Bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite Cementa tar hjälp av Sweco i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. I Swecos uppdrag ingår att bistå i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

Roger Andersson
2-28-2023
Sweco hjlälper kommuner välja rätt betong.
Nyheter

Rätt betong i vattenverk

Swecos nya rapport hjälper landets kommuner att välja rätt betong Sveriges vattenreningsverk har ett stort renoveringsbehov då de flesta av dem byggdes på 1960-talet. Men förutom renoveringsbehov finns också ett ökat kapacitets- samt kunskapsbehov om nya bindemedel och ny teknik. Därför har Sweco i samarbete med flera kommuner och experter tagit fram en rapport som ska ge tillräcklig vägledning.

Roger Andersson
11-10-2022
Betongvärlden
Arkitektvärlden

Gävle mot toppen!

Kan bli Europas mest hållbara stadsdel! Det gamla industriområdet Näringen i Gävle kan bli Europas mest hållbara stadsdel. 14,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 34 miljoner kronor kan sparas genom att återbruka material då 6 000 nya bostäder skapas i ett så kallat ”storkvarter”. Området kan bli helt cirkulärt där nästan inget lämnar Näringen.

Roger Andersson
5-31-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cirkulär masshantering!

“Växthusgasutsläppen kan minska med 30 procent!” Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent, enligt FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.

Roger Andersson
5-26-2022
Betongvärlden
Nyheter

Föråldrade tillståndsprocesser!

“Det finns flera moment i tillståndsprocessen som behöver förtydligas och förbättras! Regeringen måste förbättra och modernisera Sveriges tillståndsprocess för miljötillstånd, annars misslyckas Sveriges klimatomställning. Det skriver Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson i en debattartikel på samhallsbyggaren.se.

Roger Andersson
5-2-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bekaert, Bemix, Linotol, Pretec och Rebet.

Bekaert
Bemix
Linotol
Pretec
Rebet