MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Betongen andas i skolkoncept

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Gärdslösa Förskola får Sarlon Modul’Up.

I och med Sveriges målsättning att bygga över tusen skolor på tio år finns det en stor efterfrågan på kompentens och resurser. Skanska och Sweco har därför tagit fram skolkonceptet ABCD-förskolor som använts på Gärdslösa Förskola på Öland. 

– Projektet är ett typexempel på hur golvvalet har spelat stor roll i att projekt levereras i tid, säger Daniel Malmgren, kategoriansvarig på Skanska.

Tidigt i detta projekt ritades det in ett limmat golv. När man sedan insåg att limmat inte kunde vara ett alternativ kikade man på löslagda möjligheter och valet föll på Sarlon Modul’Up.

– Vi kunde i det här fallet inte ha ett limmat golv på grund av torktiden och RF-värdet i betongen. Vi ville därför inte chansa och valde då ett golv som klarar läggning på högre betongfuktighet, säger Daniel Malmgen.

Sarlon Modul’Up fungerar som ett membrangolv, ett golv som andas. Det släpper in väta men fukt från undergolvet. Med dessa egenskaper går Sarlon Modul’Up att lägga på så kallad modern betong” och fungerar på betong med RF (relativ luftfuktighet) på 93%. Det innebär att projekt kan färdigställas upp till ett halvår tidigare vilket sparar både tid och pengar. 

– Vi kan till leverera en olvlösning som kortar byggtider och eliminerar riskerna för skadliga emissioner vid fukt i betong. Ett löslagt golv kan också, vid behov, bytas ut betydligt snabbare än ett limmat golv, säger Per Lundberg, försäljningschef på Forbo Flooring Sverige.

Innebörden av att kunna korta ner torktiden på gjutna bjälklag innebär inte bara ekonomiska besparingar utan även miljömässiga. 

– Miljöaspekten är enormt viktig för Skanska och då givet att välja miljömedvetna material till våra byggen”, säger Ted Lidskjalf, produktionsledare på Skanska, och fortsätter:

– Detta har varit en viktig fråga som funnits med vid upphandlingar. Klimatdeklarationer görs vid byggen och då viktigt att till exempel kunna påvisa valet av återbrukbart materialval”.

Sarlon Modul’Up kan läggas på en relativ fuktig betongplatta och därmed undviks en planerad torktid som annars skulle kunnat pausa bygget i flera veckor.

Materialet har en livslängd på upp till 30 år och kan vid behov, lyftas ut och återbrukas. Det löslagda alternativet kan tack vare sin konstruktion med dubbla bärare läggas på stora ytor. Skulle det uppstå en vattenskada går det snabbt och enkelt att lyfta upp golvet, torka skadan och återinstallera golvet på plats. Produkten klarar uppvik och finns dessutom i olika versioner, med över hundra färgval och olika mönster.

När betongindustrin av klimatutsläppsskäl ändrade sina riktlinjer påverkades de angivna uttorkningstider på betong. De blev väldigt mycket lägre och fick ändrade tidskurvor. Behovet av en diffusionsöppen golvbeläggning, ett golv som kan andas, växte snabbt fram. Sarlon Modul’Up, hade trots sju år på marknaden, nte blivit tredjepartstestad på sin funktionalitet på modern betong.

– Vi pratade ihop oss med Thomas Betong som har sitt huvudkontor och labb i Göteborg. Vi hade ett gemensamt intresse – ge marknaden en säker golvbeläggning med hög funktionalitet på en modern och klimatförbättrad betong, säger Forbos hållbarhetschef Johan Björling, 

Därefter testades Sarlon Modu’Up mot olika gjutna betongplattor med olika RF-värden. Forbo Flooring hade då en beprövad lösning som nu blev testad och verifierad i ändamålet.

– I dagsläget befinner vi oss i en situation där behovet är stort av en högkvalitativ produkt som löser tidspressade projekt och samtidigt har miljö, hållbarhet och återbruk som ett starkt värde. Bakgrunden är, som nämndes ovan, ett stort utvecklingsprojekt gällande Sveriges skolor, vilket blivit haltande av bland annat Corona-pandemin, en fluktuerande byggmarknad och osäker råvarumarknad, säger Erik Öhrnegård, kundansvarig på Forbo Flooring Sverige.


Läs mer