MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cirkulär masshantering!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

“Växthusgasutsläppen kan minska med 30 procent!”

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent, enligt FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.

Nu har Trafikverket gett Sweco i uppgift att utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Projektet beräknas pågå i två år.

Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

– Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi, säger Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

Läs mer