MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Samarbete krävs för att sänka avtrycket

Karin Gäbel, hållbarhetschef Thomas Concrete Group
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Redaktionellt samarbete med Thomas Betong.

Det mest använda byggmaterialet i världen är betong. Det används till allt från bostadshus och skolor till infrastruktur och den energiproduktion vårt samhälle behöver för att över huvud taget fungera. Koldioxidutsläppen från byggbranschen är höga men skulle kunna minskas drastiskt om vi ökar användningen av klimatförbättrad betong.

Traditionell betong består av ballast (till exempel sand) och vatten samt cement. Trots att betong består av en relativt liten andel cement, är det ändå cementet som står för 90 procent av koldioxidutsläppen.

I klimatförbättrad betong är cementmängden reducerad. I stället används så kallade alternativa bindemedel i form av flygaska och slagg.

”Den största och absolut viktigaste åtgärden vi kan göra för att minska byggbranschens klimatpåverkan är att använda klimatförbättrad betong”

/Karin Gäbel, hållbarhetschef Thomas Concrete Group

Thomas Betong, som är en del av den svenska koncernen Thomas Concrete Group, har levererat klimatförättrad betong sedan 2012. Alltsedan dess har företaget fortsatt att arbeta intensivt med att forska kring men också testa alternativa bindemedel.

– Den största och faktiskt viktigaste åtgärden för att minska byggsektorns klimatpåverkan är att använda klimatförbättrad betong. Faktum är att om hälften av alla byggprojekt i Sverige använder klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck hade vi kunnat minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton på ett år, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Till år 2030 ska bygg– och anläggningsbranschen ha halverat sin klimatpåverkan. För att detta ska vara möjligt måste branschen arbeta tillsammans. Thomas Betong ser en väldigt tydlig ökning av efterfrågan på klimatförbättrade lösningar.

– Vi ser en stadig ökning av efterfrågan på vår klimatförbättrade betong Thomagrön, och märker också hur våra kunder blir mer och mer nyfikna på vårt klimatförbättrade erbjudande. Jag tror att alla, från föreskrivande led i form av arkitekter och konsulter ända till beställarledet verkar ha förstått att man måste samverka för att lyckas, avslutar Karin Gäbel.

Klimatförbättrat i alla projekt!

Läs mer