MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Finalister Ung&Tung på Betonggalan.
Betonggalan

Vi är Unga, vi är Tunga!

Nu vet vi vilka som nominerats till priset Ung&Tung på Betonggalan. Juryn har bestått av Tove Lindblad, Trimble (ordf.), Kigge Nilsson, Betonginfluencer, Lina Hann, Nordbygg, Mustafa Sheif, Afry, och Rebecka Romin, In3prenör. Priset sponsras av Byggelement.

Roger Andersson
6-18-2024
Boliden har gjort ett betydande tekniskt genombrott där slagg från icke järnbaserad metallproduktion i smältverk kan omvandlas till cementersättning.
Nyheter

Boliden ger sig in på cementmarknaden

Boliden har gjort ett betydande tekniskt genombrott där slagg från icke järnbaserad metallproduktion i smältverk kan omvandlas till cementersättning. Ett initialt projekt tillsammans med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group bekräftar nu såväl produkt- som produktionsprestanda.

Roger Andersson
5-8-2024
Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania.
Nyheter

Biogasdrivna betongbilar till Thomas

Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania. Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt.

Roger Andersson
4-17-2024
Thomas Betong lanserar en klimatförbättrad skalvägg i nivå 4, vilket innebär en sänkning av klimatpåverkan med minst 40 procent.
Nyheter

Klimatförbättrad skalvägg från Thomas

Thomas Betong lanserar en klimatförbättrad skalvägg i nivå 4, vilket innebär en sänkning av klimatpåverkan med minst 40 procent. Bakom den nya produkten ligger receptoptimering och alternativa bindemedel har varit vägen framåt.

Roger Andersson
4-10-2024
Under 2023 var över 30 procent av all fabriksbetong som levererades av Thomas Betong klimatförbättrad.
Hållbarhet

30 procent klimatförbättrad betong

Under 2023 var över 30 procent av all fabriksbetong som levererades av Thomas Betong klimatförbättrad.

Roger Andersson
3-26-2024
Så kan vi bidra med kunskap om hur vi bygger framtidens hållbara samhälle med klimatförbättrad betong
Arkitektvärlden

“Vi kan bidra med kunskap!

Redaktionellt samarbete med Thomas Betong. Många branscher pratar ett helt eget språk och tänker kanske också att ”om vi använder svåra ord tror alla att vi kan mycket”. Det är i själva verket precis tvärtom. Den som kan sprida kunskap på ett enkelt sätt är den som faktiskt lyckas nå genom bruset på bästa sätt. Men för att kunna sprida kunskap på rätt sätt måste vi förstå behoven och förutsättningarna hos den som ska ta emot kunskapen.

Redaktionen
11-15-2023
Sollebrunn får ny prefabchef
Nyheter

Ny fabrikschef

Thomas Betong får prefabchef i Sollebrunn Andreas Eriksson blir ny fabrikschef på Thomas Betongs prefabfabrik i Sollebrunn. Andreas har en bakgrund från fordonsindustrin och har tidigare arbetat som ansvarig för miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Han har även mångårig erfarenhet av att jobba med lean construction.– Det ska bli roligt att se hur jag med min erfarenhet kan bidra till att fortsätta driva företaget framåt, säger Andreas Eriksson på Thomas Betongs Facebooksida.

Redaktionen
8-1-2023
Vulkansten i betong.
Arkitektvärlden

Vulkansten i betongen!

Redaktionellt samarbete med Thomas Betong Redan under antiken använde romarna betong till att uppföra till exempel Pantheon, som idag är ett av de bäst bevarade byggnadsverken i Rom. Men visste du att Pantheon är byggt med cementfri betong, där man i stället använt vulkanaska som bindemedel?Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, är det företag som var först på den svenska marknaden med klimatförbättrad betong. Redan 2006 började betongtillverkaren testa att ersätta cement med nya och mer klimatvänliga bindemedel. På den tiden handlade det främst om stenkolflygaska, vilket användes som bindemedel i den betong som levererades för att bygga Norra länken i Stockholm.

Redaktionen
6-13-2023
Hållbarhet

Thomas stiftelse finansierar betongforskning

Betongens påverkan av klimatsmarta bindemedel ska granskas. Familjen Thomas Forskningsstiftelse tilldelar Chalmers tekniska högskola 7,5 miljoner kronor ämnade för ett femårigt forskningsprojekt om nästa generations bindemedel för betong. Huvudsyftet är att se hur egenskaperna hos nya klimatsmarta bindemedel påverkar betongens egenskaper. I klimatförbättrad betong byts delar av cementen ut mot alternativa bindemedel med betydligt mindre koldioxidutsläpp. Ett av dessa vulkanaska är ett material som liknar det romarna använde till sin betong redan för 2000 år sedan.

Redaktionen
5-14-2023
Karin Gäbel, hållbarhetschef Thomas Concrete Group
Arkitektvärlden

Samarbete krävs för att sänka avtrycket

Redaktionellt samarbete med Thomas Betong. Det mest använda byggmaterialet i världen är betong. Det används till allt från bostadshus och skolor till infrastruktur och den energiproduktion vårt samhälle behöver för att över huvud taget fungera. Koldioxidutsläppen från byggbranschen är höga men skulle kunna minskas drastiskt om vi ökar användningen av klimatförbättrad betong.Traditionell betong består av ballast (till exempel sand) och vatten samt cement. Trots att betong består av en relativt liten andel cement, är det ändå cementet som står för 90 procent av koldioxidutsläppen.

Roger Andersson
5-10-2023

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Rebet, Pretec, Linotol, Bekaert och Bemix.

Rebet
Pretec
Linotol
Bekaert
Bemix