MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Spektakulärt höghus nominerat till Årets Bygge

Kineum presenteras i arkitekvärlden.

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Det här är ett redaktionellt samarbete med Thomas Betong.

Foto: Julio Chang, upphovsrätt: Jacyz Hotel & Resort.

Den gamla arbetarstadsdelen Gårda i Göteborg, som tidigare varit fyllt av de typiska landshövdingehusen, är idag ett av stadens mest kontorstäta områden. Här samsas nu de gamla trähusen med skyskrapor, som blivit nya landmärken i staden. Ett av de mest spektakulära husen, Kineum, har nyligen blivit nominerat till Årets Bygge.

Mitt i Gårda återfinns Kineum – en 27 våningar hög byggnad som inrymmer såväl kontorslokaler som barer och restauranger. Här finns också hotell Jazy’s med sina 233 rum. Byggnadens namn kommer från latinets kineo, som betyder ”att sätta i rörelse”, vilket stämmer bra överens med ambitionen att fylla området med liv och rörelse.

Foto: Thomas Betong.

Byggnaden är ritat av Reflex Arkitekter och har en arkitektur som för tankarna tillbaka till kranarna och fiskenäten i den gamla hamnstaden. Fasadens guldfärgade aluminiumprofiler bildar ett kryssmönster och mellan kryssen sitter totalt cirka 100 våningshöga glastrianglar. Ytterligare en unik detalj är det diamantformade taket som skapar en spännande siluett mot himlen.

Kineum är utvecklat av NCC tillsammans med Platzer. Redan i ett tidigt skede av projektet togs beslutet att byggnaden skulle uppföras med klimatförbättrad betong för att minska CO2-utsläppen.

Projektet är certifierat i BREEAM Excellent och har byggts med en specialanpassad klimatförbättrad betong Thomagrön Plus från Thomas Betong. I betongen har cementhalten reducerats och ersatts av alternativa bindemedel. Detta gav en koldioxidbesparing på hela 200 ton och en klimatbesparing på 39 procent, jämfört med att använda traditionell betong.

Foto: Julio Chang, upphovsrätt: Jacyz Hotel & Resort.

Redan innan bygget påbörjades fanns ett antal utmaningar: huset skulle byggas i ett trångt utrymme på en yta på enbart 1 100 m², mellan redan existerande höghus och en motorväg och med trafikerade gator inpå knuten. Ytterligare ett höghusbygge alldeles bredvid gjorde att pålningen ner i den berömda göteborgska leran blev extra komplicerad. Dessutom fick man inte vara i vägen för den närliggande brandstationen, som också är Göteborgs huvudbrandstation.

En utmaning var också att gjuta hela bottenplattan i ett svep. Full koncentration och välplanerad logistik krävdes för att få alla pusselbitar att falla på plats. Bara till bottenplattan gick det åt över 1 300 m3 klimatförbättrad betong, som levererades under 20 timmar. Husets innersta kärna är utförd i en så kallad glidformsgjutning, där gjutningen utfördes under 38 dygn i sträck. För att få allt att klaffa krävdes täta avstämningar mellan NCC och Thomas Betong.

Nu har Kineum slagit upp sina portar och dessutom blivit nominerat till Årets Bygge i kategorin hotell och kontor. Årets Bygge är byggbranschens prestigefyllda tävling, där man vill lyfta fram alla aspekter och aktörer i framgångsrika byggprojekt. Projekten granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Thomas Concrete Group växer i Tyskland!

Läs mer