MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

“Vi kan bidra med kunskap!

Så kan vi bidra med kunskap om hur vi bygger framtidens hållbara samhälle med klimatförbättrad betong

Så kan vi bidra med kunskap om hur vi bygger framtidens hållbara samhälle med klimatförbättrad betong

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Redaktionellt samarbete med Thomas Betong.

Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Många branscher pratar ett helt eget språk och tänker kanske också att ”om vi använder svåra ord tror alla att vi kan mycket”. Det är i själva verket precis tvärtom. Den som kan sprida kunskap på ett enkelt sätt är den som faktiskt lyckas nå genom bruset på bästa sätt. Men för att kunna sprida kunskap på rätt sätt måste vi förstå behoven och förutsättningarna hos den som ska ta emot kunskapen.

– Vi är ofta ute och pratar med föreskrivande led för att bidra med vår kunskap om betong. Jag tror dock ibland att vi pratar lite väl komplicerat och att vi dessutom drar alla över en kam. Föreskrivande led består ju av ett kluster av människor med många olika yrkesinriktningar: tekniska konsulter, konstruktörer och arkitekter. För att nå fram till dessa måste vi lyssna in målgruppen och lägga oss på rätt nivå men även se till att rätt information levereras på rätt sätt, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

Arkitekter har stora kunskaper om byggtekniker, estetik och gestaltning. Det finns också en stor vilja och önskan om att bidra till framtidens hållbara samhälle. Både genom att använda rätt material på rätt plats och genom att tänka långsiktigt och resurseffektivt.

Hur kan vi då mötas och leverera den kunskap som arkitekten behöver för att få upp ögonen för klimatförbättrad betong, som ju är en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande?

– Vi är specialister på betong och kan stötta genom hela projektet och vi delar gärna med oss av vår expertis om klimat- och resurseffektiva betongkonstruktioner. Det händer oerhört mycket i byggbranschen. Betongen har utvecklats enormt och idag producerar vi klimatförbättrad betong med halverat klimatavtryck. Faktum är att betongkonstruktioner idag kommer ner i samma låga nivåer som trä, något som är viktigt att ha med sig. Arkitekterna spelar en viktig roll och kan hjälpa till att sänka hela byggbranschens klimatavtryck om de får kunskap om klimatförbättrad betong. Den bidrar vi gärna med, säger Karin Gäbel.

“Har vi råd att bygga kortsiktigt?”

Läs mer