MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Digitalisering och förvaltning

Ylva Edwards rapporterar från det årliga NVF Broseminariet

Ylva Edwards rapporterar från det årliga NVF Broseminariet

Ylva Edwards

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad vid KTH. Har arbetat på VTI, KTH och CBI Betonginstitutet/Rise. Driver sen 2017 egen konsultverksamhet i företaget Ylva Edwards Materialteknik AB. Ingår i Ytskyddsakademien och har medverkat i en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ylva Edwards rapporterar från det årliga NVF Broseminariet.

Det årliga NVF Broseminariet anordnades på Trafikverket i Solna 11-12 oktober, med Robert Hällmark och Fredrik Olsson som värdar. Fokus låg denna gång på digitalisering och förvaltning. Första dagen ägnades specifikt åt just digitalisering, följt av några inlägg från Trafikverket om broar i Sverige samt en avslutande teknisk rundtur som förlades till Slussen.

Dag 1

Presentationerna om digitalisering kom från COWI Norge, Trafikverket, DTI (Danish Technological Institute), Norkonsult Norge samt NTNU (Norwegian University of Science and Technology). Audun M Øvstebø berättade bland annat om vilka insatser COWI gjort för Houston Ship Channel Bridge och för Møsbrua (nära Lillehammar). Karin Andersson berättade om Trafikverkets BIM-modeller med inspiration från Norge, och pilotdata som använts i utvecklingsarbetet från Förbifart Stockholm. Ricardo A Barbosa från DTI pratade om fuktindikatorer och olika typer av AI-modeller för att prediktera t ex kloridinträngning över tid samt drönare för detektering av sprickor. Tor M Lystad från Norkonsult pratade om broar med långt spann (som Högakustenbron i Sverige) och helautomatiska globala analyser på detaljerad nivå. Sessionen avslutades med ett inlägg från Daniel Cantero om BWIM, dvs metodik för att få fram vikten av passerande fordon med hjälp av instrumenterade broar eller kulvertar. Cantero hade en rad spännande utvecklingsidéer kring detta.

Anders Spåls från Trafikverket berättade om nya och gamla Skurubron. Fredrik Olsson berättade om underhåll, förbättringar och modifieringar av Trafikverkets broar. Att modifiera existerande broar för att förhindra självmord stod högt på listan (på bekostnad av vacker utsikt från bron).

Ylva Edwards och Vibeke Wegan.

Dag 2

Dagen inleddes med brogruppsmöte följt av föredrag om förvaltningsproblem och -aspekter. Oskar Aronsson från Trafikverket berättade om ett drönarinspektionsprojekt med tre olika företag som genomförts i samarbete med LTU. Danmark bidrog med intressanta presentationer från Arup (Jesper Jensen) och Vejdirektoratet (Vibeke Wegan). Norge bidrog med inlägg om brounderhåll från Statens Vegvesen (Knut Ove Dahle).

Vibeke har jag jobbat mycket med i olika nordiska forsknings- och utvecklingsprojekt sen Bronorm 88. Så det var ett kärt återseende.

Sen fick undertecknad avvika för att kunna ansluta till BETONGGALAN vid Waterfront tillsammans med Håkan Forsberg Golvanalys Sverige. Varje år lika intressant och trevligt. Tack Roger!

Ylva: Byggnation på Peloponnesos

Läs mer