MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

B

Beläggningssystem med gjutasfalt har en lång rad viktiga användningsområden, inte minst som skydd på betong i anläggningar.

Gjutasfalt är minsann ingen vanlig asfalt

Ylva Edwards

Ylva är teknisk doktor i Väg och banteknik samt docent i Brobyggnad vid KTH. Har arbetat på VTI, KTH och CBI Betonginstitutet/Rise. Driver sen 2017 egen konsultverksamhet i företaget Ylva Edwards Materialteknik AB. Ingår i Ytskyddsakademien och har medverkat i en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt.

Beläggningssystem med gjutasfalt har en lång rad viktiga användningsområden, inte minst som skydd på betong i anläggningar där den utsätts för diverse fysikalisk och kemisk påverkan.

Gjutasfalt har också en egen branschförening, både i Sverige och internationellt. I Sverige går den under beteckningen GAFS, som står för just Gjutasfaltföreningen i Sverige. GAFS har även en hemsida med mycket nyttig information om produkten som sådan och dess många användningsområden.

Häromdagen var det årsmöte i föreningen med många högaktuella och intressanta presentationer att ta del av. Eftersom jag sitter med i marknadsföringsgruppen inom GAFS så var jag förstås på plats i Göteborg för att också presentera den uppdaterade andra versionen av Gjutasfaltboken som är på gång. Den första versionen kom till 2012 under min tid på CBI. Bidrag från Stiftelsen Richert finansierade då arbetet. Version 2 finansieras av GAFS och blir klar under året.

Beläggningssystem med gjutasfalt har en lång rad viktiga användningsområden, inte minst som skydd på betong i anläggningar.

Övriga intressanta föredrag handlade om:
• Kontrollmetod med porositetssökare HHD, presenterades av Peter Törnvall på Kontrollmetod AB. Utrustningen kan komma väl till pass för att detektera eventuella pinholes i primer/försegling vid de nära förestående provläggningarna i Kungens kurva.
• Triflex tätskiktssystem, presenterades av Jukka Kaikkonen på Bovicon AB. Kanske kommer systemet synas i kommande samverkansprojekt med gjutasfaltbranschen.
• Bitumenbaserat sprutapplicerat tätskiktsmembran (wetsuit), presenterades av Touradj Farahani från Ultimacoating Scandinavia. Ett spännande system med många användningsområden.

Vi fick också en dragning om de EPD:er (deklaration av miljöpåverkan från en produkt/system ur ett livscykelperspektiv) som GAFS nu tagit fram för sina gjutasfaltprodukter (gjutasfalt, asfaltmastix och asfaltspackel).

Före mötet hann jag också med ett besök på World of Volvo med den härliga bilutställningen där.
Lite snopet blev jag tillfälligt instängd i deras nedre parkeringsgarage (finns fyra plan). För gjutasfaltbeläggningen på P-däcken måste jag ju titta på. Räddad och utsläppt i tid så jag hann till GAFS-mötet. Slutet gott allting gott!

 

Läs mer