MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Rostmärken på balkong?

Oskar Esping

Oskar Esping är teknisk doktor och arbetar på Thomas Concrete Groups C-lab. Han har under många år svarat på frågor från läsare på betong.se och i Tidskriften Betong. Här på Betongvärlden fortsätter han att vara expert.

Vår expert Oskar Esping svarar på en läsarfråga.

Vi har i dagarna haft en besiktning av hyresrätter med balkongplattor. Under byggtiden har det legat mindre metallföremål typ spik som någon tappat och hållare från skyddsräcke på balkongerna som orsakat bruna märken på några av balkongplattorna. Beställarens besiktningsman har tagit upp dessa som rostmärken i sin bilaga med anmärkningar trots att det i min uppfattning är minimala brunna märken av rost, som inte påverkar något. 

Jag undrar om du utifrån ovan information kan säga om dessa rostfläckar påverkar balkongens funktion på något sätt, mer än det estetiska. Som det ser så försvinner dessa efterhand som dagar och veckor går, sen vi tog bort metalldelarna. 

Det känns fel att påbörja slipning och upplagning av dessa för att få bort den brunna färgen, vilket i så fall blir ersatt av en annan grå kulör. Alternativ måla dem i sin helhet. 

Tror ni att vi måste slipa bort dessa ytliga märken, då det gått ner i betongporerna eller vad är eran erfarenhet av dessa ytliga rostfläckar orsakade av annat föremål. 

/Torbjörn

Rostfläckar på betongytan är ganska vanligt, av att man haft järnföremål liggande på ytan eller att det har droppat/runnit rostfärgat vatten på ytan. Har man haft stålform med rost på kan det ge liknande effekt. Rostfläckar kan också komma från järn i betongen, såsom najtråd, rostflagor från armeringen, järnrik ballast, otillräckliga täckskikt, ingjutningsgods m.m. 

Ytlig missfärgning av rost, som i ditt fall, är bara av estetisk karaktär. Det har ingen betydelse för vare sig funktionen eller beständigheten. Att få bort rostfläckarna är svårt, men de har en tendens att “blekna” något med tiden och döljas av annan nedsmutsning. Fläckarna kommer sannolikt inte att försvinna helt, då järnoxid är ett bestående pigment i betongen (bryts inte ner av alkalierna, fukt eller soljlus). Och då betongen är finporös kommer järnoxiden förmodligen tränga ner någon millimeter. 

De metoder som tar bort fläckarna kan också ha åverkan på betongen, som att slipa ytan eller syratvätta. Slipningen kan exponera ballasten något och ge ett annat utseende. Även syratvätten synliggör ballasten, men bryter också ner cementpastan vid ytan och ger lite sämre nötningsmotstånd. Slipning och syratvätt kan innebära minskade täckskikt och därmed lite kortare livslängd.

En snällare variant är att prova med rostbortagningsmedel och högtryckstvätt för att göra fläckarna mindre påtagliga. Till balkonger finns avjämningsbruk, slamma, membran/tätskikt, färg m.m. som kan läggas på ytan. De brukar även ge en tåligare yta och ökad livslängd (armeringskorrosion). 

Som sagt, jag tror det blir svårt för er att få bort rostfläckarna helt, såvida du inte slipar, syratvättar eller belägger ytan. Men det bör gå att få dem mindre tydliga, Tänk också på att åtgärder som gör ytan slät kan innebära ökad halkrisk när ytan är blöt. Prova först på en bit betong, så det blir som du tänkt dig.

/Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group.

Fråga Experten: Förslag på ytbehandlingar?

Läs mer