MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Byggelement tar jättekliv i produktionen

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Satsning i Katrineholm för minsta möjliga klimatavtryck.

Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement. Foto: Tomas Enqvist/Progress Media Lab.

Kundernas efterfrågan på hållbara produkter med minskat klimatavtryck har ökat. Det får Byggelement att investera i nya formbord för gjutning av ECO-Prefab med ännu mindre cement.

Volymmässigt innebär investeringen en ökning på nästan 800 procent. Produktionen går från 800 till 7 000 kvadratmeter ECO 50 per vecka.

– Vi tar ett efterlängtat jättekliv i produktionen, säger Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement.

Byggelement, som är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong, växlar i och med investeringen upp produktionen i Södermanland. Karineholmsfabriken är sedan tidigare är en stor leverantör av skalväggar och plattbärlag till stora delar av Sveriges byggindustri. De nya formborden ska vara på plats och i produktion efter semestrarna i år. Varje bord har en gjutbar yta på cirka 48 kvadratmeter och väger 7,5 ton. 

– Att ersätta cement med alternativa bindemedel förlänger härdtiden, säger Fredrik Johansson. Med fler bord i produktionen kan vi låta elementen härda längre och möta kundernas efterfrågan på hållbar betongprefab.

Investeringen sker samtidigt som gjutningen i Katrineholm 20-årsjubilerar. I september 2003 gjordes den första provgjutningen och utvecklingen sedan dess har minst sagt gått i snabb takt.

– Det har hänt otroligt mycket, framför allt inom hållbarhet och miljötänk, säger Fredrik Johansson, som varit med sedan starten. Då var det inte många kunder som frågade efter värden för Global Warming Potential, GWP, som nu är ett centralt begrepp.

Byggelement har sedan tidigare säkerställt ett försprång inom klimatförbättrad produktion, och för framtiden är siktet helt inställt på att hjälpa kunderna att snabbare nå sina klimatmål.

– Satsningen i Katrineholm stärker vår målsättning och långsiktiga plan att erbjuda betongprefab med minsta möjliga klimatavtryck, säger Fredrik Johansson. 


Läs mer