MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

ByggVesta driver hållbarhet

Byggvesta driver hållbarhet med betong
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Samverkar med Strängbetong i nytt projekt.

ByggVesta, AF gruppen Öst och Strängbetong har ingått ett samarbetsavtal om samverkan för minskad klimatpåverkan i bostadsprojektet Hestur i stadsdelen Kista Äng, utanför Stockholm. Ambitionen är att testa och hitta nya innovativa och kostnadseffektiva vägar att bygga hållbart.

Bostadsprojektet Hestur, som ska bli 220 hyres- och studentlägenheter har följt ByggVestas incitamentsprogram. Det innebär att parterna i samverkan identifierar genomförbara åtgärder för att minska projektets klimatpåverkan där betongen står för merparten. En slankare stomme, och användning av klimatförbättrad betong är exempel på effektiva och implementerade insatser.

Projektet sker även i samverkan med forskare från Chalmers för att oberoende verifiera resultaten och nyttan av våra åtgärder. Kartläggningen avses att även innefatta andra tillgängliga tekniker och åtgärder som inte implementerades i detta projekt och bedöms på så sätt ha ett högt kunskapsvärde för hela branschen.

Till projektet levererar Strängbetong innerväggar gjutna med AgriBetong som innehåller mikrosilika, ett alternativt bindemedel bestående av risskalsaska och som har hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong. Strängbetong levererar även gröna håldäck och väggar certifierade enligt Green Spine Line, med upp till 23 procdent lägre koldioxidavtryck jämfört med Svensk Betongs värden för klimatförbättra betong steg 2

Hestur ägs av HållBo, ett joint venture-bolag som ägs av ByggVesta och Bonnier Fastigheter.

Strängbetong först i Sverige!

Läs mer