MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

“Ett resultat av våra höga ambitioner”

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Stuveriet erhåller högsta nivån i global hållbarhetscertifiering

Stena Fastigheter har valt att certifiera kontorshuset Stuveriet med LEED Platinum, den högsta nivån i Green Building Councils globala hållbarhetscertifiering. Stuveriet är byggt med fokus på hållbarhet och en av Sveriges första klimatberäknade kommersiella fastigheter.

– När vi stadsutvecklar gör vi det med omtanke om både miljön och människorna som ska vistas i våra fastigheter. Att Stuveriet erhållit LEED Platinum är ett bevis på vårt långsiktiga och målinriktade arbete med att skapa ett hållbart kontorshus i ett av Göteborgs mest attraktiva lägen, säger Agneta Kores, vd på Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheters hållbarhetsmål är att minska klimatavtrycket med 55 procent till 2030. Dessutom ska utsläppet av växthusgaser vara netto-noll till 2045. Stuveriet är byggt med klimatkompenserad betong och fasaden består av återvunnen aluminium.

I samband med utvecklingen av Stuveriet har Stena Fastigheter samarbetat med KTH som beräknat referensvärden till Boverkets databas. Ett arbete som bidragit till mer fördjupad information och kunskap om klimatpåverkan i kommersiella projekt. Klimatavtrycket för Stuveriet ligger i det lägre spannet av Boverkets referensvärden för kommersiella projekt.

Masthuggskajen Stuveriet.

– För oss är det viktigt att hela tiden testa nya metoder och utveckla våra processer i arbetet med att utveckla långsiktigt hållbara kvarter i våra städer. All kunskap från arbetet med Stuveriet tar vi med oss in i det fortsatta arbetet med Masthuggskajen och våra andra kvarter, säger Agneta Kores.

Med certifieringssystemet LEED går det att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

Systemet kan bedöma en byggnads miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. Certifieringen delas ut på fyra nivåer och Platinum, som Stuveriet erhåller är den högsta.

Skånskt hus får NollC02-certifiering

Läs mer