MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Exjobb om hållbart betongbyggande gav stipendium

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Thomas Forskningsstiftelse uppmärksammar nyexaminerade civilingenjörer.

Nyexaminerade civilingenjörerna Benjamin Pettersson och William Mjörnestål fick ta emot stipendium av Familjen Thomas Forskningsstiftelse.

Två studenter vid Chalmers Tekniska Högskola, William Mjörnestål och Benjamin Pettersson, har tilldelats 50 000 kr för sitt examensarbete om hållbart byggande med betong. Bakom stipendiet, som delades ut under en ceremoni i Göteborg, står Familjen Thomas Forskningsstiftelse.

Vid design av betongbroar finns ett behov av enkla och effektiva riktlinjer och verktyg för hur man kan uppnå kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar. I arbetet har de nyexaminerade civilingenjörerna sammanställt allmänna riktlinjer och använt generiska algoritmer, för att optimera kabelplaceringen i efterspända betongbroar, där målet har varit att minimera kostnad och miljöpåverkan.

När broar designade efter föreslagna riktlinjer jämfördes med konventionella lösningar gick det att se att riktlinjerna bidrog till betydande kostnadsförbättringar och minskningar av den global uppvärmningspotentialen (GWP). I genomsnitt minskade kostnaden med nästan sju procent och GWP med fem procent, bara genom att optimera kabelplaceringen.

Familjen Thomas Forskningsstiftelse har till syfte att stötta och premiera vetenskaplig forskning och utbildning som bidrar till att utveckla ett hållbart byggande i betong.

Läs mer