MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Sex projekt delar på 50 miljoner

Cementa får fortsatt tillstånd.

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Tillväxtverket stöder forskning för en renare cementindustri.

Tillväxtverket och EU:s Fonden för rättvis omställning har avsatt sammanlagt 50 miljoner kronor till sex projekt som utforskar hur cementindustrin ska bli mer klimatsmart.

Målet är en en cementproduktion utan utsläpp ­och med hjälp av pengarna ska projekten utforska material och produktionstekniker som används vid framställningen av cement.

– Med EU-medel från Fonden för en rättvis omställning kan vi ge ett riktat stöd till cementindustrin, som därmed kan ta tekniksprång som är nödvändiga för att uppnå en industri utan utsläpp, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket

Flera tekniska lösningar som är nödvändiga för att industrin ska kunna ställa om kräver stora satsningar inom forskning och utveckling. De 50 miljonerna ska även bidra till att industrin kan bibehålla eller utveckla sin konkurrenskraft.

De projekt som har fått finansiering är:

 • Post Norm Supersulfated Cement
 • Styrning av produktkvalitet och energieffektivitet i koldioxidfri cementproduktion med termisk plasma
  Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola AB
 • Logistik för CCS
  Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Klimatreducerad betong genom cementindustrins omställning för kommande infrastruktur- och industrietableringar i kallt klimat
 • Cement med låg klinkerhalt
  Projektägare: Luleå tekniska universitet
 • Concrete action in the cement industry and the cement and concrete supply chain
  Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Läs mer