MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Projektet Återhus fortsätter

Fortsatt forskning för återbruk av betong

Projektet Återhus fortsätter

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Med Rise i spetsen har forskningsprojektet Återhus fått klartecken att starta fas tre. Projektet ska mobilisera hela värdekedjan för att skala upp återbruk av stora och tunga betongelement i nya konstruktioner.

Återhus är ett samverkansprojekt kring återbruk av tunga, lastbärande konstruktionsdelar från klimatintensiva byggmaterial som betong. Det övergripande målet är att ställa om bygg- och fastighetsbranschen till cirkulär ekonomi för att kraftigt minska koldioxidutsläppen.

Syftet med Återhus 3.0 är att utveckla processer och verktyg som kan användas för att implementera återbruk av lastbärande konstruktioner i betong och stål, alltså byggdelar med högst klimatpåverkan.

– Det finns en tydligt uttalad vilja hos svenska fastighetsutvecklare, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer att driva på och minska klimatavtrycket från byggbranschen. Vi ser även tecken på att affärsmodeller går mot det cirkulära. Nya verktyg kan underlätta, påskynda och skala upp återbruk av de mest klimattunga lastbärande elementen, som samtidigt måste uppvisa de hårdaste kvalitetskraven, säger projektledaren Katarina Malaga, forskare och avdelningschef för Infrastruktur och betongbyggande på Rise.

Fas 3 handlar bland annat om att utveckla en marknad för återbrukade stommar med hjälp av digitaliseringsverktyg. Dessutom ska man ta fram logistiska lösningar och affärsmodeller, standardiserade metoder för kvalitetssäkring och design för återbruk. Projektet handlar också om att uppdatera standarder och certifieringar. Alla verktygen ska tillämpas i sex olika demonstrationsprojekt i stor skala.

Återhus 3.0 planeras pågå i två år. Budgeten är på 51 miljoner kronor.  Följande 14 parter ingår i projektkonsortiet: Rise, Akademiska Hus, Bjerking, Codesign, Förbo, Heidelberg Materials Precast Contiga, KTH, Magnolia Bostad, NCC, Palats, QPG, Stockholms stad, Svensk Betong och Tyresö kommun.

Läs mer