MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Guldläge med grön betong!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

HSB höjer ambitionen med sitt hållbara byggande. Brf Guldläge är det första projektet som byggs med grön betong i Skellefteå.

– Vår målsättning är att dels använda så lite betong som möjligt, dels att den betong som används ska vara grön betong. Arbetet sker i nära samarbete med NCC och Byggbetong, säger Mattias Lundström, vd på HSB Norr.

Med den gröna betongen, där cementen ersatts med andra bindemedel med lägre klimatpåverkan, kommer koldioxidutsläppet att minska med 25 procent jämfört med traditionell betong. Betongen som ska användas i Guldläge blandas ut med återvunna slaggprodukter från stålindustrin.

“Inget bostadsföretag i norra Sverige har spänt bågen mer än så här tidigare”

Mattias Lundström, vd, HSB Norr

– Vår uppfattning är att inget bostadsföretag i norra Sverige har spänt bågen mer än så här tidigare. Det blir även första gången en hybridpump används i Västerbotten för att pumpa betongen på plats, säger Ludvig Dahlgren från Byggbetong.

Förutom att HSB är anslutet till ”Färdplan Fossilfri bygg- och anläggningssektor” har de själva antagit vetenskapligt baserade klimatmål. HSB:s verksamhet från nyproduktion till förvaltning ska halvera sin klimatpåverkan till 2030 och vara klimatneutral senast 2040. Ett av stegen för att uppnå detta är just användandet av grön betong.

– Vår ambition är att bygga med grön betong i alla framtida projekt, säger Mattias Lundström.

Mattias Lundström, vd, HSB Norr.

Läs mer