MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Krossad betong, slaggrus och restasfalt kan användas för att för att bygga nya ytor i stadsmiljön.

Krossad betong blir nya gator och torg

Krossad betong, slaggrus och restasfalt kan användas för att för att bygga nya ytor i stadsmiljön.

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Fem miljoner ton krossad betong, slaggrus och restasfalt. Så mycket restmaterial körs varje år till deponier i landet. Men nu pågår ett forskningsprojekt som ska visa hur det går att bygga billigare, smartare och grönare städer med cirkulära material.
Forskningsprojektet som leds av Rise ska göra det möjligt att återvinna och återanvända krossad betong, slaggrus och restasfalt lokalt, bland annat för att bygga nya ytor i stadsmiljön.

– Detta är inte bara bra för miljön, utan också för ekonomin. Vi kan skapa mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar för stadens utveckling, samtidigt som vi minskar avfallet som går till deponi och minskar behovet av att bryta nytt berg. Dessutom minskar behovet av transporter då restmaterial oftare närproduceras kring våra städer, säger Björn Schouenborg, projektledare på Rise.

Projektet engagerar inte bara forskningsvärlden utan också en lång rad av entreprenörer, material- och energiföretag, kommuner och avfallsaktörer.  Arbetet bygger på tidigare forskning och erfarenheter, bland annat genom materialtester hos VTI i Linköping och RISE i Borås.

Nu handlar det om att möjliggöra användningen genom att dokumentera materialens miljö-, klimat- och mekaniska egenskaper och ta fram nya affärsmodeller.

– Vi vill skapa förutsättningar för att cirkulära material ska kunna användas i större utsträckning och göra det enkelt för beställare att ställa krav på användning av cirkulära material i upphandlingar, säger Björn Schouenborg.

För att skapa trygghet i användningen av restmaterialet satsar man även på utbildnings- och kommunikationsinsatser.

–  Det är roligt att kunna ta våra tidigare lärdomar vidare och lägga fler pusselbitar på vägen mot mer cirkulära processer. Vi räknar också med att resultaten kommer driva på transformationen till en mer hållbar stadsbyggnad och inspirera till liknande förändringar i andra sektorer, säger Björn Schouenborg.

Bland annat kommer projektet att:

  • etablera testbäddar för att följa upp materialens långsiktiga prestanda och miljöpåverkan
  • inkludera materialen i konstruktions- och dimensioneringsunderlag
  • skapa bygghandledningar och checklistor för materialhantering
  • skapa samverkansnoder för att öka förståelsen och förtroendet mellan olika aktörer.

Projektet pågår till 2025 och finansieras av Vinnova och deltagande partners.

Läs mer