MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Miljöprofil ger Byggelement stor affär

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Skanska bygger bostadsrätter vid Matshuggskajen i Göteborg.

127 bostadsrätter ska byggas vid det nya området Matshuggskajen i centrala Göteborg. Tack vare miljöprofilen med ECO-Prefab föll Skanskas val av leverantör på Byggelement.

Affären är värd 18,5 miljoner och satsningen är ett prestigeprojekt för Riksbyggens räkning med höga miljökrav i alla led. 

– Det är väldigt roligt att våra produkter är så eftertraktade, säger Carl Rivesjö, projektledare vid Byggelements västra region

Mitt i Göteborgs citykärna, längs Första Långgatan och mot Järntorget, byggs det attraktiva området Masthuggskajen. Byggelements nya affär gäller kvarteret Brf Sydney, som utgörs av två huskroppar. Leveranserna, som påbörjas i december 2023, omfattar skalväggar, plattbärlag, balkonger och hisstoppar.

ECO-Prefab, där 30 procent av cementen ersatts av alternativa bindemedel för lägre utsläpp av koldioxid, är numera standard i Byggelements utbud. Här har kraven satts ännu högre och plattbärlaget levereras som ECO50, där man halverat cementmängden i betongen. Leveransen ger en total koldioxidbesparing på drygt 250 ton tack vare valet av ECO-Prefab.

Bostadsrätterna i projektet Sydney, ett kommande flaggskepp för Riksbyggen, karaktäriseras av genomtänkta materialval och en hög boendekvalitet. Ytorna varierar mellan 30 och 145 kvadratmeter. Takterrasser, solceller och en avskild innergård ska locka köpare till de centralt placerade bostäderna där grundarbetet just nu påbörjats.

– Vi kommer att behöva planera leveranserna extremt noga, säger Carl Rivesjö. Det här är ett byggprojekt som ska genomföras mitt i centrum med trafik, arbetsplatser och bostäder. Det är alltid en utmaning.

Roger Tillman, inköpare av stommar på Skanska, är mycket nöjd med affären. 

– Ur miljösynpunkt är det här något av ett pilotprojekt för Riksbyggen, säger han. Då är det viktigt att ta miljö- och klimathänsyn i alla led. Byggelements erbjudande var definitivt bäst här – och det gäller både miljö och ekonomi. 


Läs mer