MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
SBUF har jämfört klimatförbättrad betong med traditionell betong

Ny kunskap om klimatförbättrad betong

SBUF har jämfört klimatförbättrad betong med traditionell betong

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Blir det mer komplicerade åtgärder vid temperatursprickor i klimatförbättrad betong än vid traditionella blandningar? Det har Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) försökt ta reda på genom att jämföra gjutningar i ett verkligt projekt.

Utvärderingen av SBUF:s projekt visar att temperatursprickor i klimatförbättrad anläggningsbetong med högst 25 procent slagg ofta kan åtgärdas på samma sätt som vid gjutning med anläggningsbetong utan slagg.

Däremot framgår det att anläggningsbetong med 25 till 50 procent slagg ofta kräver mer komplicerade åtgärder på vintern, som till exempel betydligt längre form- och täckningstider än vad entreprenörerna är vana vid.

En annan slutsats som SBUF har dragit är att normala temperatursprickåtgärder under sommarhalvåret ofta även fungerar för klimatförbättrad betong med en hög andel slagg.

Avslutningsvis visar projektet att kylning av betong med mycket slagg behöver kombineras med värmning och/eller isolering. Enligt SBUF kan det resultera i komplicerade lösningar.

Läs mer