MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Printcrete-3D-utskrift får miljonstöd

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats medel i Smart Built Environments senaste utlysningar. 

Ojas Chaudhari på RISE Research Institutes of Sweden leder ett av de 29 projekt som får ekonomiskt stöd av innovationsprogrammet Smart Built Environment. Printcrete-3D-utskrift av hållbara prefabricerade betongelement föreslår en automatiserad 3DC P-process för tillverkningen och är ett av de beviljade projekten i utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken.

Den senaste utvecklingen inom digital tillverkning inom betongmaterial möjliggör ny teknik lämplig för resursanvändningsoptimering och som bidrar till en hållbar samhällsbyggnad. 3D C oncrete Printing (3DC P) erbjuder en digital tillverkningsprocess till byggindustrin som kopplar ihop digital design med
konstruktion.

3DC P är ett relativt outforskat område, särskilt i Sverige. Tekniken har potential att bidra med viktiga fördelar för den svenska byggsektorn, såsom:

a) minskad klimatpåverkan från betongkonstruktioner,

b) digital transformation,

c) effektiv materialanvändning,

d) ökad konkurrenskraft.

Den interdisciplinära processen inkluderar materialvetenskap, design, robotik, försörjningskedja samt hållbarhetsanalys och resulterade i utvecklingen av en innovativ process för tillverkning av prefabricerade betongelement.

En hållbar utskriftsbar fiberarmerad betong ska utvecklas och undersökas med avseende på reologiska, mekaniska och härdande egenskaper. 3D-printprocessen innebär design av prefabricerade element, utveckling av robotarm, utskriftsmunstycke och därefter utskrift av betong genom ett extruderingsskrivhuvud monterat på en robotarm.

De strukturella egenskaperna hos 3D-utskrivna material bedöms med hjälp av experiment och finita elementmetoden (FEM). Verkliga testfall av tillämpningar (för byggnads- och avloppshantering) ska skrivas ut som exempel för att demonstrera potentialen inom teknologin. Dessutom föreslår detta arbete en utskriftsmetod som utvärderar dynamiskt placerade objekt under utskrift och olika sensorer för att övervaka utskriftsprocessen.

Vidare utvecklas försörjningskedjan, affärsmodeller och hållbarhetsmodeller i relation till digital transformation i prefabriceringsindustri. Detta omfattande projekt har potentialen att digitalt styra den svenska byggsektorn mot en smartare och mer hållbar framtid.


Läs mer