MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Sifoundersökning: Branschen gör inte tillräckligt!

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

En ny Sifoundersökning visar att endast en fjärdedel av svenskarna upplever att byggbranschen i Sverige gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan.

– Framtidens byggbransch måste bli effektivare, säkrare och minska sin miljöpåverkan. Många byggföretag har redan i dag påbörjat ett ambitiöst hållbarhetsarbete, men mycket återstår att göra, säger Martin Freland, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på bygguthyrningsföretaget Cramo.

Enligt Sifoundersökningen som Cramo tagit initiativ till är det endast 25 procent som anser att byggbranschen i mycket stor eller ganska stor utsträckning gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan. 42 procent anser inte att byggbranschen gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan.

“Politiker och tjänstemän bör ställa tydligare krav”

Martin Freland, Cramo

Staten, kommuner och regioner upphandlar tjänster för omkring 800 miljarder kronor om året. Den vanligaste tjänsten som upphandlas, bygg- och anläggningstjänster, är även den inköpskategori som står för störst klimatpåverkan.

– Det är byggsektorn som bygger framtidens hållbara Sverige. För att putta branschen i rätt riktning bör politiker och tjänstemän ställa tydligare klimat- och miljökrav i offentliga upphandlingar.

Läs mer