MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Storskalig CCS i cementsektorn

Heidelberg Materials i Brevik Norge

Heidelberg Materials i Brevik Norge

Paula Isaksson

Paula Isaksson har frilansat som journalist sedan slutet av 90-talet. Hennes specialområde är samhällsbyggnad med inriktning på byggnadsteknik, arkitektur och stadsplanering. Hon skriver också om energifrågor. På fritiden tragglar hon italienska glosor och drömmer om ett liv bland olivträd och vinstockar.

Heidelberg Materials satsar på infångning av koldioxid i Norge.

Idag står cementsektorn för fem till sju procent av de globala utsläppen av koldioxid. För att råda bot på det har Heidelberg Materials satsat på världens första storskaliga anläggning för koldioxidinfångning (CCS) inom cementindustrin. Siktet är att fånga in upp emot 400 000 ton koldioxid årligen.

Anläggningen som ska ligga i Brevik, Norge, påbörjades 2021 och under nästa år kommer de sista delarna på plats. Enligt Heidelberg Materials har samverkan med såväl statliga som privata aktörer varit avgörande för att lyckas med industrisatsningen och för att få transporter och lagring av koldioxid på plats. Bland annat har den norska regeringens satsning Langskip varit central för initiativet. Koldioxiden kommer att transporteras med fartyg och lagras under havsbotten i Nordsjön.

Samtidigt som satsningen lanserar Heidelberg Materials evoZero – cementprodukter som gör det möjligt att bygga med betong utan nettoutsläpp. EvoZero produceras i Brevik och kommer även erbjudas den svenska marknaden. Enligt nuvarande tidplan kommer evoZero kunna levereras under 2025.

– Med CCS-satsningen i Brevik och evoZero-produkterna når vi en historisk milstolpe i utvecklingen av vår industri. Nu ser vi fram emot att framåtlutade byggaktörer banar vägen och planerar sina kommande projekt med evoZero, säger Giv Brantenberg, general manager på Heidelberg Materials Northern Europe.

CCS-projektet i Brevik lägger bland annat grunden för den ännu större satsningen på koldioxidinfångning som pågår i Slite på Gotland, förklarar Heidelberg Materials. Där beräknar bolaget att infångningen kommer uppgå till omkring 1,8 miljoner ton årligen. Byggnationen planeras starta 2030 och investeringen ligger på tio miljarder kronor.

– För att cementindustrin i Sverige ska kunna vara konkurrenskraftig på sikt behöver vi fullfölja CCS-satsningen i Slite. För detta behövs bland annat nödvändiga tillstånd och en utbyggd elförsörjning till Gotland. Det kommer i sin tur att bidra till försörjningstryggheten för cement i Sverige samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen på Gotland, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

CCS i Slite möjligt!

Ny webb om klimatprojekt

Läs mer