MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Weber erbjuder fler EPD:er

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

23 nya miljövarudeklarationer under 2022.

Redan 2011 började Weber EPD-verifiera sina produkter. Tolv år senare har företaget fler än 150 produkter som täcks av EPD, det vill säga en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration.

När de första EPD:erna publicerades 2013 blev det utgångspunkten för Webers fortsatta arbete ed att skapa en plattform för att kunna EPD-verifiera inom samtliga produktområden. 

Under 2022 lanserade Weber 23 nya EPD:er och har nu sammanlagt 58 EPD:er när det kommer till de egenproducerade produkterna. Totalt finns det nu fler än 150 Weber-produkter som täcks av EPD:er. För en del av produkterna är Weber inne på tredje generationens EPD där varje generation har inneburit en förbättring av produktens klimatprestanda.

En EPD mäter en mängd olika parametrar och en av faktorerna som redovisas är koldioxidavtrycket (CO2) som produkten bidragit med. Det är också den faktor som är den största utmaningen när det gäller den typ av produkter som Weber arbetar med. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” där Webers produkter använder enheten CO2e per kg produkt.

En EPD kan vara baserad på verkliga data eller på generella uppgifter. Enligt Weber är deras EPD:er så långt som möjligt baserade på verkliga data, med syftet att vara så transparenta som möjligt och att möjliggöra för kunderna att göra medvetna val. Weber har valt att inte arbeta med klimatkompensation utan satsar istället på forskning och innovation för produktförbättringar, som att finna nya typer av råmaterial med lägre klimatavtryck och se över transporter och tillverkningsprocesser. 


Läs mer