MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

8 av 10 byggplatser underkänns

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Rapport från Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverket har under 2020 till 2022 inspekterat 754 arbetsställen inom bygg och anläggning. Totalt har 1 159 inspektioner genomförts. Av de inspekterade arbetsställena fick 79 procent krav på att förbättra sitt arbetsmiljöarbete. Det innebär att nästan 8 av 10 inspekterade arbetsplatser brister i förebyggandet av risker i tillsyn inom bygg och anläggning.

Det betyder att arbetsgivaren bland annat har brustit i – undersökningar, rutiner, policyer, riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet – chefers kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling – att anpassa arbetsmiljöplanen till de arbetsmetoder som verkligen används och till de verkliga förutsättningarna för arbetets utförande – att det kan saknas personal som är utbildad i första hjälpen.

Se hela rapporten här!

Läs mer