MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Avtal med Trafikverket värt 150 miljoner

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Ska leverera 150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan.

Efter att ha vunnit en upphandling med Trafikverket kommer Heidelberg Materials att leverera betongsliprar till Malmbanan. Affären är totalt värd över 150 miljoner kronor.

– Det är ett viktigt kontrakt som ger oss goda möjligheter att hålla bra volymer i vår slipertillverkning i Vislanda under de kommande åren, säger Ulf Malmqvist, försäljningschef division Anläggning, Heidelberg Materials Precast Abetong. 

Ramavtalet, som sträcker sig över fyra år med en option på 2-1 år, gäller leverans av 150 000 huvudspårsliprar. Det är Sveriges tyngst trafikerade järnväg som sträcker sig från Boden till Riksgränsen och vidare till Narvik i Norge. Tillverkningen kommer att påbörjas under hösten.

Samtidigt har Heidelberg Materials vunnit ytterligare en upphandling med Trafikverket. Den är värd cirka 10 miljoner kronor. och gäller tillverkning och lagerhållning av 14 000 löpmeter växelsliprar i Vislanda.

– Den affären är ett tillägg till ett tidigare avtal som Trafikverket nu utökar. Vi har under året haft kraftigt ökade volymer av växelsliprar, vilket gjort att vi redan idag nästan fullt ut utnyttjar vår produktionskapacitet. Tilläggsavtalet säkrar en fortsatt mycket hög beläggning på växelsliperproduktionen framåt, säger Ulf Malmqvist.


Läs mer