MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Trafikverket satsar på standardbroar på Norrbotniabanan.
Nyheter

Trafikverket satsar på standardbroar

När Norrbotniabanan byggs kommer tre nya standardbroar användas. De förväntas ge 70 procent lägre projekteringskostnad, 20 procent lägre anläggningskostnad och en halverad produktionstid.

Roger Andersson
2-7-2024
Trafikverket tar omtag med Ersmarkstunneln.
Nyheter

Ersmarkstunneln tar omtag

Trafikverket går ut med ny upphandling. Våren 2022 tilldelades Veidekke kontraktet för Ersmarkstunneln, med ett anbud på 336 525 000 kronor. Spanska Comsa, som var tvåa i upphandlingen, överklagade dock tilldelningen. Falu tingsrätt utredde frågan och kom fram till att upphandlingen inte skulle överprövas.

Roger Andersson
8-10-2023
Nyheter

Avtal med Trafikverket värt 150 miljoner

Ska leverera 150 000 huvudspårsliprar till Malmbanan. Efter att ha vunnit en upphandling med Trafikverket kommer att leverera betongsliprar till Malmbanan. Affären är totalt värd över 150 miljoner kronor.

Redaktionen
5-24-2023
Nyheter

Låg standard på svenska vägar

Långsiktiga effekter av ett underfinansierat underhåll. Statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och att investeringarna i vägunderhåll inte ens säkerställer dagens låga nivå. Då mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick krävs stora satsningar för att inte försämra säkerheten och effektiviteten. Transportföretagen presenterar nu sin väganalys med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket.

Redaktionen
4-19-2023
Trafikverket provar betonglining.
Nyheter

Trafikverket provar lining

Betonglining provas i Bergslagen. Dunsjö–Jakobshyttan är en del av Godsstråket genom Bergslagen som nu byggs om till dubbelspår. Entreprenaden fungerar som pilotprojekt för att testa betonglining i järnvägstunnlar och ge Trafikverket erfarenhet för kommande projekt, skriver Stordådh Kommunikation.

Roger Andersson
1-11-2023
Nyheter

Provning av tunnel klar!

Nu återupptas byggandet. Förra hösten stoppades arbetet i Järnvägstunneln i Åkarp stoppades förra hösten då  kontroller visade brister i betongen på delar av tunnelns väggar. Trafikverket befarade att det kunde påverka konstruktionens kvalitet och livslängd på 120 år. I januari i år fattades sen beslut att låta tågtrafiken köra på de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup ytterligare ett år.

Roger Andersson
7-13-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cirkulär masshantering!

“Växthusgasutsläppen kan minska med 30 procent!” Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent, enligt FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan.

Roger Andersson
5-26-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Rebet, Bekaert, Pretec, Linotol och Bemix.

Rebet
Bekaert
Pretec
Linotol
Bemix