MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Boliden har gjort ett betydande tekniskt genombrott där slagg från icke järnbaserad metallproduktion i smältverk kan omvandlas till cementersättning.

Boliden ger sig in på cementmarknaden

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Boliden har gjort ett betydande tekniskt genombrott där slagg från icke järnbaserad metallproduktion i smältverk kan omvandlas till cementersättning. Ett initialt projekt tillsammans med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group bekräftar nu såväl produkt- som produktionsprestanda.

-Vårt slagg är inte GGBS, alltså masugnsslagg, som är en restprodukt från stålindustrin där koldioxidutsläppen är stora. Vårt slagg är en förädlad produkt som kommer från icke järnbaserade metaller, säger Åke Roos, programansvarig på Boliden.

Jämfört med traditionell betongproduktion innebär Bolidens nya produkt att klimatpåverkan kan reduceras med cirka 95 procent för varje andel vanlig cement som ersätts. Tekniken möjliggör dessutom ett bättre metallutbyte för Boliden.

-Det unika är att vi inte behöver enorma mängder tillförd energi vid framställningen. Vi är nu framme vid en tidpunkt där framställningen är fullt skalbar, säger Åke Roos.

Ett initialt projekt tillsammans med den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group bekräftar såväl produkt- som produktionsprestanda, och i dagsläget har produkten förbättrats ytterligare, med en fördubblad reaktivitet jämfört med den första prototypen. Det resulterar i en högre utbytesgrad som vidare sänker koldioxidavtrycket.

Testerna tillsammans med Boliden har pågått i 18 månader och prototypblocken producerades i Thomas Concrete Groups dotterbolag Thomas Betongs fabrik i Lane-Ryr.

Patentansökningar för Bolidens cementersättning har lämnats in och en förstudie avseende kommersialisering av produkten har inletts. Vidare har en förstudie kring en produktionsanläggning med kapacitet för minst 250 000 ton per år påbörjats. Studien beräknas slutföras under första kvartalet 2025.

Läs mer