MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Borätt forum granskar byggfusket

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Nu startar Borätt forum en granskning av mekanismerna bakom de fuskbyggda bostäderna. 

De utbredda byggfusket i Sverige orsakar stora kostnader och lidande för bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Och oftast klarar sig fuskarna undan.

Borätt forum-redaktionen har tröttnat på berättelser om bostadsrättsföreningar som kämpar för att få rätt mot byggföretag som gjort ett undermåligt arbete. De nyproducerade lägenheter föreningens medlemmar flyttar in i är inte så bekymmersfria som förespeglats. Läckande fasader, felkonstruerade fönster, takbeläggning som bytts från dyr plåt till billigare betongpannor, felinstallerad el som resulterat i att detaljer i huset blivit strömförande… ja listan kan göras lång.

Att fusket är så omfattande och att bostadsrättsföreningarna har så små möjligheter att få rätt har komplicerade orsaker. Borätt forum följer trådarna bakåt, klarlägger orsakerna och intervjuar experterna om hur situationen för landets bostadsköpare kan förbättras.

Enligt Borätt forum finns det en skrämsel- och tystnadskultur. Många bostadsrättsinnehavare är rädda för att värdet på deras bostäder ska gå ner om det blir känt att föreningen har problem. Därför vågar inte föreningsstyrelserna vara öppna med hur det står till utan kämpar i tysthet. Ju fler som erkänner problemen desto större blir trycket på byggjättarna, på politiker och lagstiftare som sitter inne med lösningarna.

Det krävs också större medvetenhet och bättre kunskaper hos bostadsrättsföreningarnas styrelser, då byggföretagen har all tillgänglig juridisk expertis på sin sida.

Kampanjen Byggfusk Sverige kan följas på www.borattforum.se och på YouTube och sociala medier.


Läs mer