MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Flera uppdateringar i AMA Anläggning

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Svenska standarder öppnar upp för en ökad mängd tillsatsmaterial i cement.

En ny generation av AMA Anläggning är klar och bland nyheterna finns vägledning för hantering av massor och möjlighet till större andel tillsatsmaterial i cement.

Som ett sätt att minska klimatavtrycket vid cementtillverkning har svenska standarder öppnat upp för en ökad mängd tillsatsmaterial i cement vilket finns med i denna nya AMA. Texterna i AMA har också anpassats till den senaste utgåvan av den svenska tillämpningsstandarden för betong.

AMA är ett referensverk som har utvecklat i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn under ledning av Svensk Byggtjänst. Syftet är att effektivisera processen att formulera tydliga material- och utförandekrav för olika byggnadsverk. AMA används i upphandlingar för flera hundra miljarder kronor varje år och finns för olika områden som anläggning, husbyggnad, el samt VVS och kyla. 

En annan uppdatering i AMA Anläggning 23 är ett anpassat arbetssätt, som innefattar ett antal förarbeten inom områden som regnbäddar, vägräcken och förorenade massor. Det resulterade bland annat i en separat vägledning för hantering av massor. 

– Den nya vägledningen syftar till att ge råd för att hållbart och kalkylerbart ställa krav på hanteringen av förorenade och icke förorenade massor, säger Martin Jonsson, projektledare för AMA Anläggning 23 på Svensk Byggtjänst.

Förutom att texter har uppdaterats har även ett antal koder tillkommit, utgått eller fått nya rubriker. Totalt rör det sig om ungefär 600 ändringar av BSAB-koder, där majoriteten utgörs av anpassningar med hänsyn till borttagna streckkoder och om koder som har annullerats eftersom de inte har använts under längre tid.


Läs mer