MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Från energiklass G till C på åtta år och 66 procents lägre energianvändning. Det är resultatet av HSB Stockholms omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp. Nu presenteras slutsatserna från pilotprojektet i en rapport.

Pilotprojekt slår rekord i energianvändning

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Från energiklass G till C på åtta år och 66 procents lägre energianvändning. Det är resultatet av HSB Stockholms omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp. Nu presenteras slutsatserna från pilotprojektet i en rapport.

– I Skidstaven visar vi att det är fullt möjligt att nå samma energiprestanda i äldre flerbostadshus som i nyproducerade. Det är en lönsam investering i planetära termer, men betydligt svårare att motivera ekonomiskt, trots en halverad energikostnad, säger Anders Joachimsson, chef för hyresfastigheter, HSB Stockholm.

Från energiklass G till C på åtta år och 66 procents lägre energianvändning. Det är resultatet av HSB Stockholms omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp. Nu presenteras slutsatserna från pilotprojektet i en rapport.

I Skidstaven har teoretiska antaganden omsatts i praktiken. Utgångspunkten i projektet har varit att besvara frågan hur långt det är möjligt att med all tillgänglig teknik sänka energianvändningen i en typfastighet från 1940-talet.

Något som krävt medvetet och ovanligt stora energiinvesteringar jämfört med ett genomsnittligt ROT-projekt. Med bland annat bergvärme och solceller, tilläggsisolering och FTX-ventilation har energianvändningen i den 70 år gamla fastigheten minskat från 203 till 69 kWh/kvm/år – en minskning med 66 procent.

Från energiklass G till C på åtta år och 66 procents lägre energianvändning. Det är resultatet av HSB Stockholms omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp. Nu presenteras slutsatserna från pilotprojektet i en rapport.

– Det är i nivå med energikraven för nyproduktion vid tidpunkten för renoveringen och innebär att vi förflyttat Skidstaven från energiklass G till C, säger Anders Joachimsson.

Frågan om att sänka energianvändningen i det befintliga beståndet är central för många fastighetsägare, både av kostnads- och klimatskäl. Och frågan har aktualiserats ytterligare i och med EU:s energiprestandakrav EPBD, som innebär att energianvändningen i bostadshus ska minska påtagligt de närmsta årtiondena, där 55 procent av minskningen ske i byggnader som i dag har sämst energiprestanda.

Från energiklass G till C på åtta år och 66 procents lägre energianvändning. Det är resultatet av HSB Stockholms omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp. Nu presenteras slutsatserna från pilotprojektet i en rapport.

– Vi välkomnar ökade krav, det är ett måste. Men det är även ekonomiskt stöd för energirenoveringar. I Skidstaven har vi en återbetalningstid på cirka 30 år, vilket ingen fastighetsägare kan motivera. Ska branschen lyckas ställa om behöver energieffektiveringsstödet återinföras, avslutar Anders Joachimsson.

Läs hela rapporten här

Energiåtgärder i Skidstaven
Skidstaven 1 uppfördes 1948 och rymmer med sina tre huskroppar 36 lägenheter om 1–3 rok. Fastigheten förvärvades av HSB Stockholm år 2010, och stamrenovering genomfördes 2013–2014. Därefter har följande åtgärder vidtagits i fastigheten:
• Montering av energieffektiva fönster och balkongdörrar
• Tilläggsisolering samt fasadrenovering
• FTX-system med utvändiga tilluftskanaler
• Installation av ny bergvärmeanläggning
• Installation av solceller på taken (96 paneler)
• Energieffektiva torkskåp i tvättstugan, med värmeåtervinning
• Installation av temperatur- och fuktgivare i samtliga lägenheter
• Scada-system för övervakning och styrning av fastigheten

Läs mer