MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Plast blir cement!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Oönskat avfall som inte kan vara i kretsloppet blir bränsle i cementfabrik.

Svensk Plaståtervinnings anläggning Site Zero byggs just nu i Motala och första etappen är klar 2023. Visionen är att kunna återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll cirkulärt, utan negativ klimatpåverkan. Nyckeln är en effektiv sortering.

Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

— Med Site Zero skapar vi förutsättningar för att kunna sortera ut i stort sett alla plastsorter som finns på den svenska marknaden. Men det kommer alltid att komma in oönskat avfall som inte kan vara i kretsloppet, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

Restavfallet ska framöver skickas och behandlas i norska Renors anläggning som alternativt bränsle för tillverkning av cement vid Norcems fabrik i Brevik, i Norge. Avfallet ersätter då kol och bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.

Den koldioxid som genereras vid cementtillverkningen avskiljs och fångas upp med hjälp av CCS-teknik, och fraktas på fartyg till den norska västkusten där den pumpas i pipelines till slutförvaring under havsbotten i Nordsjön.

— Samarbetet gör att vi både kan hjälpa till att ersätta kol som bränsle och dessutom undvika utsläpp vid förbränningsprocessen, säger Mattias Philipsson,

— Det här möjliggör en cirkulär ekonomi. Vi nyttjar alla resurser i avfallet och får samtidigt bort oönskade ämnen ur kretsloppet. CCS är en av de absolut bästa industriella teknikerna för att reducera koldioxidutsläpp, säger Jarle Haugedal, vd på Renor.

Läs mer