MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Provning av tunnel klar!

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Nu återupptas byggandet.

Förra hösten stoppades arbetet i Järnvägstunneln i Åkarp stoppades förra hösten då  kontroller visade brister i betongen på delar av tunnelns väggar. Trafikverket befarade att det kunde påverka konstruktionens kvalitet och livslängd på 120 år. I januari i år fattades sen beslut att låta tågtrafiken köra på de tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup ytterligare ett år.

Sedan arbetet stoppades har tester och analyser av tunnelns betong genomförts. Tunneln göts i etapper och består av cirka 150 block. Varje block har analyserats och borrkärnor har tagits ut. I laboratorier har betongen utsatts för påfrestningar som motsvarar flera års drift. Resultatet från analyserna visar att med relativt enkla åtgärder kan konstruktionens livslängd säkras.

Analyserna av betongtunneln i Åkarp är nu klara och arbetet kan nu återupptas. Färre åtgärder än vad som först befarades krävs för att säkra tunnelns livslängd. Det innebär att fyrspåret kan tas i drift hösten 2023 som planerat.

– Det är glädjande att vi kan återuppta arbetet i Åkarp igen. Det är inte lika omfattande arbeten som vi från början befarade. Allt kommer vara klart i tid så att vi kan öppna Fyrspåret i september 2023 som planerat, säger Jens Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret Malmö-Lund.

Han är söker på att de åtgärder som nu ska utföras kommer säkra Trafikverkets krav på livslängd.

– Det extra år som vi fick genom att flytta fram inkopplingen av spåren genom Åkarp och Hjärup räcker för att göra klart tunneln och därefter bygga spåren genom tunneln i Åkarp, säger Jens Eisenschmidt.

Att det inte behövs stora och omfattande åtgärder innebär också att det återstående arbetet med tunneln inte kommer märkas så mycket i Åkarp. Bland annat ska lös betong tas bort på delar av tunneln och ett lager betong ska sprutas på tunnelväggarna.

– Inget ska rivas och byggas upp igen. Det kommer heller inte krävas störande transporter genom Åkarp. Det material som behövs till arbetet i tunneln körs in via schakten i norr och söder, längs spåren. Så gott som allt arbete genomförs inne i tunneln, under jord, säger Jens Eisenschmidt.

Arbetet med att färdigställa tunneln startar efter sommaren. När tunneln är helt klar ska spåren genom tunneln byggas. Allt beräknas vara klart till nästa sommar, i god tid innan den stora inkopplingen i september 2023, då alla spåren och de nya stationerna på sträckan öppnas.

När Fyrspåret är inkopplat rivs de tillfälliga spåren och områdena kan återställas. Nya vägar över järnvägen kan öppnas i Åkarp och Hjärup. Återställningsarbetet beräknas pågå en bit in på 2024.

Läs mer