MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

“Reformera Miljöbalken!”

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Dagens Industri kritiska på ledarplats!

Hela Miljöbalken måste reformeras, skriver Dagens Industri på ledarplats. I  höst kommer Mark- och miljödomstolen att pröva Cementas fyraåriga tillstånd, men Länsstyrelsen är kritiska i sitt yttrande till domstolen. Som argument används bland annat oro för beståndet av tre fjärilar: väddnätsfjärilen, svartfläckiga blåvingar och apollofjärilen. Utökad brytning väntas leda till ett bortfall om runt 50 individer – samtidigt som Gotland har runt en halv miljon. Det visar hur obalanserad lagstiftningen är, skriver DI.

Går Mark- och miljödomstolen på Länsstyrelsens linje väntar en ny cementkris. För att undvika att hamna i samma läge år efter år, behöver hela Miljöbalken reformeras och göras mindre fundamentalistisk, enligt DI.

Även Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Heidelberg Cement, är kritisk i en intervju i DI. Hon anser att en eventuell klimatnytta av en nyinvestering borde vägas in i domstolens beslut.

Karin Comstedt Webb.

-Det är extremt viktigt att vi får till en annan typ av miljöprövningsprocess. Det är viktigt för att skicka signaler om att det finns ett förutsägbart system och att man kan lägga tunga investeringar i Sverige. Det skickas motsatta signaler nu tyvärr, säger hon till DI.

Att Mark- och miljööverdomstolen inte tog upp Cementas ansökan, trots att den beviljats i den första instansen, var ett resultat av brist på teknisk kompetens i den senare, säger Karin Comstedt Webb.

Läs mer