MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Betongvärlden
Nyheter

“Reformera Miljöbalken!”

Dagens Industri kritiska på ledarplats! Hela Miljöbalken måste reformeras, skriver Dagens Industri på ledarplats. I  höst kommer Mark- och miljödomstolen att pröva Cementas fyraåriga tillstånd, men Länsstyrelsen är kritiska i sitt yttrande till domstolen. Som argument används bland annat oro för beståndet av tre fjärilar: väddnätsfjärilen, svartfläckiga blåvingar och apollofjärilen. Utökad brytning väntas leda till ett bortfall om runt 50 individer – samtidigt som Gotland har runt en halv miljon. Det visar hur obalanserad lagstiftningen är, skriver DI.

Roger Andersson
8-15-2022
Nyheter

CCS i Slite möjligt!

“En CCS-anläggning i Slite har potential att bli klimatpositiv!” HeidelbergCement bygger just nu världens första fullskaleanläggning för koldioxidinfångning i norska Brevik som kommer stå klar 2024. Samtidigt har en förstudie gjorts under 2021 med stöd från Industriklivet där det kartlagts om motsvarande satsning kan göras på Slitefabriken på Gotland. Förstudien har gjorts med stöd från Industriklivet.

Roger Andersson
5-30-2022
Betongvärlden
Nyheter

Comstedt Webb vice vd!

“Karin Comstedt Webb får rollen som vice vd i HeidelbergCement Sverige.“ Den 23 maj får Karin Comstedt Webb rollen som vice vd i HeidelbergCement Sverige som är moderbolag till Cementa, Abetong, Contiga, Betongindustri och Jehander.

Roger Andersson
5-20-2022
Betongvärlden
Nyheter

Cementa ansöker om fyra nya år!

Med hjälp av extern sten har Cementa förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022. 

Roger Andersson
4-24-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Bemix, Bekaert, Linotol, Rebet och Pretec.

Bemix
Bekaert
Linotol
Rebet
Pretec