MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Smidmek monterar balkar på 50 ton

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Region Stockholm storsatsar på kollektivtrafiken.

Smidmek kommer att uppföra stommen på totalentreprenad när Järfälla får en modern bussterminal. Därmed kommer Smidmek att montera brobalkar för första gången.

– Balkar av den här storleken och med vikt på upp emot 50 ton har vi inte lyft tidigare. Däremot har vi stor erfarenhet av komplexa och tunga lyft från andra typer av konstruktioner. Det kommer att bli viktigt med väl genomarbetade arbetsberedningar och en tydlig lyftplan, säger Zakeus Envall, projektchef på Smidmek. 

Smidmek har lång erfarenhet av projektering, leverans och montering av prefabricerade stål- och betongstommar. Nu tar bolaget ett nytt kliv och monterar för första gången förspända prefabricerade brobalkar till en överdäckning av en bussterminal.

– En annan utmaning är att monteringen av de stora förspända balkarna måste bli rätt på millimetern.Balkarna och pelarna har plattor som ska mötas och när balkarna placeras ut måste det ske på exakt rätt ställe på brolagret. Det finns inga marginaler utan det måste bli perfekt vilket gör att vi måste hitta lite nya lösningar, säger Zakeus Envall.

Bussterminalen byggs i Järfälla och är en del av Stockholms satsning på att skapa ett regionalt nav för kollektivtrafikresenärer med möjlighet till byten mellan tunnelbana, bussar, pendeltåg och regionaltåg. Det ska också byggas tusentals bostäder, kontor och affärslokaler fram till 2035.

– Området är som en stor byggarbetsplats och det ställer stora krav på logistiken. Storleken på balkarna innebär också att det endast går att leverera en åt gången. Det är leveranserna som sätter begränsningar för hur mycket vi kan montera varje dag, så vi måste vara noggranna med hur vi hanterar transporterna. 

Smidmeks montage beräknas påbörjas vecka 42. Beställare är Peab.


Läs mer