MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Arkitektvärlden

Andersson Arfwedson halverar avtrycket

Arkitektkontoret Andersson Arfwedson har tagit fram en fallstudie där rätt material på rätt plats har minskat koldioxidpåverkan med 55 procent. Betong och trä har valts men däremot inte aluminium. Och så lite icke förnyelsebara material som möjligt.

Roger Andersson
2-27-2024
Kravställning på stommaterial begränsar möjligheten att arbeta med lösningar och materialval som kan minska byggnadens klimatpåverkan enligt en ny SBUF-rapport.
Hållbarhet

Funktion viktigare än material

Ny SBUF-rapport motsäger materialdirektiv i upphandling. Ett utvecklingsprojekt som finansieras genom SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, undersöker vilka kravställningar i förfrågningsunderlagen som har en inverkan på byggnadens klimatpåverkan under byggnation och drift. Resultaten visar att kravställning vid upphandling av byggprojekt bör peka på funktionskrav, snarare än tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

Roger Andersson
11-23-2023
Celsa introducerar cirkulär armering
Nyheter

Cirkulärt armeringsstål

Celsa Nordic introducerar ett cirkulärt armeringsstål, Green Hydro Steel. Skanska blir första kund att få leveranser av Celsa Nordics cirkulära armeringsstål, Green Hydro Steel. Det är producerat med hjälp av vätgasteknik som ger en fossilfri produktionsmetod och ökad cirkulär hantering av restmaterial.

Roger Andersson
12-14-2022
Teknik

Ny rapport: Stöd till kommuner

Färska riktlinjer ger kommuner stöd i att kravställa vattenverk. De färska riktlinjerna ”” ger kommuner stöd i att kravställa vattenverk.Text: Anders Carne, byggnadskonstruktör, Sweco

Roger Andersson
11-10-2022
Re:Source får 70 miljoner
Hållbarhet

Re:Source får 70 miljoner

Budgeten på 45 miljoner fördubblas. Intresset för forskning och innovation om hållbar materialanvändning växer och nu får 34 nya projekt finansiering via RE:Source. 

Roger Andersson
11-9-2022
Betongvärlden
Hållbarhet

Skog inte lika bra som vi trott!

Nya rön om skogens koldioxidupptagning! Forskare från bland annat Göteborgs universitet varnar för att skog på näringsfattig mark inte är en extra kolsänka på lång sikt. När skogen åldras så minskar upptaget av koldioxid.

Roger Andersson
9-12-2022
Betongvärlden
Nyheter

EPD:er får viktigt kontrakt!

Nytt gränslöst, samarbete i Norden. Att utveckla och använda miljövarudeklarationer, EPD:er, har hittills i många fall varit svårt, tidskrävande och kostsamt. Ett nytt avtal som har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Danmark och Norge ska ändra på det och skapa nya möjligheter att använda miljödata över gränserna.

Roger Andersson
8-17-2022
Betongvärlden
Arkitektvärlden

Tar upp kampen med trä!

JSB upp i Sveriges Allmännyttas topp. Sedan 2020 ingår JSB i Sveriges Allmännyttas ramavtal för en ny generations kombohus med husen Bo Punkt och Bo Lamell, båda med betongstomme. Ramavtalet stäcker sig över sex år och gäller för byggnation av standardiserade och priseffektiva flerfamiljshus med hög standard, kvalitet och flexibilitet.I ramavtalets senaste avtalsrevidering, i juni 2022, klargjordes att JSB sänkt klimatavtrycket med 29 procent på Bo Punkt respektive 33 procent för Bo Lamell. I revideringen klargjordes också att leveranstiden förkortats för båda husen. Resultatet blev att JSB:s bidrag Bo Lamell tar förstaplacering gällande leveranstid. Huset Bo Punkt behåller sin förstaplacering i leveranstid och energiprestanda.JSB har genom ökad prefabriceringsgrad effektiviserat stommontaget vilket medfört att leveranstiden för Bo Lamell förkortats från 7 till 5,5 månader och för Bo Punkt från tio till nio månader.– Vi har utvecklat ett prefabricerat bjälklag med ingjutna installationer vilket gör att vi undgår pågjutning på plats. Detta har gjort att stommontaget halverats i tid och att vi nu kan bygga ett våningsplan i veckan, säger André Saxbo Projekteringschef på JSB.– Det är roligt att se att JSB med sitt stomsystem i betong utmanar trähusbyggarna både när det gäller klimatavtryck och industrialisering. Det är mycket bra att JSB under året utvecklat sitt system ytterligare. Den uppsnabbade leveranstiden belönas nu med en förstaplats i rangordningen för leverans vid avrop av både Kombohus Bo Punkt och Kombohus Bo Lamell, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Roger Andersson
6-29-2022

Founders Club

Betongvärldens framtid är beroende av att företagen i branschen engagerar sig och bidrar ekonomiskt. Därför tackar vi företagen som engagerar sig tillsammans med oss: Pretec, Bemix, Rebet, Bekaert och Linotol.

Pretec
Bemix
Rebet
Bekaert
Linotol