MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Cementa ansöker om fyra nya år!

Betongvärlden
Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Med hjälp av extern sten har Cementa förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023.

Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022. 

Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.

För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande. Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan. 

Underlaget är vidareutvecklat sedan den ursprungliga ansökan lämnades. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit, dels för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.

Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan. 

Läs mer