MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow
Con-Form har utveckalt ett byggsystem för återanvändning i betong enligt byggnormen TEK 17. Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.

Betongsystem för återanvändning

Con-Form har utveckalt ett byggsystem för återanvändning i betong enligt byggnormen TEK 17. Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.

Roger Andersson

Roger Andersson

Roger Andersson har varit chefredaktör för Tidskriften Betong mellan 2004-2021. Han har även varit sportjournalist, informationschef, utbildad till undersköterska och lastat väskor på Arlanda. Drömmer om att göra ett samhällsbyggnadsevent i Globen.

Con-Form har utvecklat ett byggsystem för återanvändning i betong enligt byggnormen TEK 17. Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.

Byggsystemet består av till exempel pelare, gångar, balkonger, golv och väggar. Det är utvecklat och anpassat för framtida demontering och återmontering enligt byggnormen TEK 17, som trädde i kraft den 1 juli förra året. TEK 17 har kravet att byggnader ska konstrueras så att de senare kan demonteras och att material och byggnadsdelar ska kunna återanvändas.

Återvinningsgraden det nya byggsystemet ligger på upp till 90 procent direkt återanvändning och 10 procent återanvändning, kostnadsökningen kommer att vara mycket begränsad.

-Det handlar om mindre anpassningar jämfört med dagens produktion. Vårt byggsystem är ett hybridråbygge som tar det “bästa” från gjutna konstruktioner och betongelement in i ett eget återanvändbart byggsystem. Detta ger stor flexibilitet för kunden, eftersom vi styr hela värdekedjan själva, från design, tillverkning i fabrik och utförande på byggarbetsplatsen, säger Jan Otto Honsrud, teknisk chef på Con-Form.

Con-Form har också utvecklat och testat ett bultat byggsystem för stål, anpassat till deras betongsystem, där fästpunkter och stålprofiler är demonterbara. Återvinningsgraden det bärande stålsystemet är upp till 98 procent.

Läs mer