MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Kombinera design och material

Thomas Betongs inlägg på arkitektvärlden.

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Det här är ett samarbete med Thomas Betong.

Dr Philippe Block, professor i arkitektur och struktur vid Institute of Technology in Architecture, vid ETH Zürich i Schweiz.

Kan historien lära oss hur vi ska bygga mer effektivt i framtiden? Dr Philippe Block, professor i arkitektur och struktur vid Institute of Technology in Architecture, vid ETH Zürich i Schweiz, berättar om hur vi tillsammans kan driva på utvecklingen mot ett mer hållbart byggande.

Under hösten 2022 anordnade Thomas Concrete Group ett branschevent i Göteborg, där arkitekter, beställare, politiker och föreskrivande led fanns bland de inbjudna. Eventet handlade om hur vi tillsammans kan göra Göteborg bäst på hållbart byggande. En av de inbjudna talarna var Dr Philippe Block, professor i arkitektur och struktur vid ETH Zürich i Schweiz. Han pratade om vikten av att kombinera rätt design med rätt material, men också hur vi kan dra lärdom av historien för att i framtiden kunna bygga ännu bättre.

“Genom att förstå historiska strukturer har vi kunnat hitta färdigheter och verktyg som är exakt rätt metoder för att kunna återinföra rätt geometrier för betongkonstruktioner.”

Block och hans forskningsgrupp har tidigare forskat om hur historiska, robusta strukturer är byggda av enkla och naturliga material och hur man på bästa sätt aktiverar material med hög hållfasthet, exempelvis betong. Idag fokuserar gruppen mycket på hur dessa strukturella former kan återinföras i dagens byggteknik.

 – Genom att förstå historiska strukturer har vi kunnat hitta färdigheter och verktyg som är exakt rätt metoder för att kunna återinföra rätt geometrier för betongkonstruktioner. Det skulle innebära att vi kan använda mindre resurser men också att det blir mindre avfall och ett mer effektivt byggande. Vår forskning fokuserar främst på designens potential. Vi måste också använda rätt material på rätt plats, där materialets krafter kan och vill flöda naturligt, säger Philippe Block.

Rätt design i kombination med betong kan innebära stora vinster
Block menar att det finns stora vinster med att använda rätt design tillsammans med betong som byggnadsmaterial.

– Fokus ligger på design och de vinster rätt design kan innebära. Det som är spännande med betong är alla de fördelar som materialet har. Det är robust, brandsäkert, har en hög termisk massa och hög tillgänglighet. Dessutom är betong kostnadseffektivt. Materialmässigt blir betong bara bättre och bättre, säger Block.

För att minska en byggnads klimatpåverkan måste massan av dess konstruktionselement, det vill säga hur mycket material som behövs, minskas, liksom materialets påverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

Gällande den nuvarande situationen i Europa och omställningen av branschen upplever Block att branschen rör på sig – men inte i tillräckligt snabb fart.

– Det måste gå hand i hand. På så sätt är det också bra att driva innovation inom betong. Vi vet att betongindustrin jobbar stenhårt för att minska miljöpåverkan av sitt material. När man kombinerar dessa två – designers som jobbar för att använda rätt andel material, tillsammans med att betongindustrin ständigt förbättrar materialet, så går allt ihop, menar Block.

Gällande den nuvarande situationen i Europa och omställningen av branschen upplever Block att branschen rör på sig – men inte i tillräckligt snabb fart. Han menar också att vi borde kunna göra mer, men att vi måste göra det tillsammans.

 – Jag upplever att regeringar börjar ta till regelverk som begränsar exempelvis koldioxidutsläppen. Men vi måste kunna göra mer. Det måste börja redan när projektet beskrivs och utformas. Detta kan påskyndas av engagerade beställare och leverantörer, men är naturligtvis ännu mer effektivt när det finns regelverk som kräver det.

– Om branschen verkligen skulle börja ta till sig det här – att man både driver på själva materialsidan och inte minst på design- och geometrisidan, då är jag övertygad om att betong kommer att vara det mest hållbara materialet. Jag tror inte att det är långt borta. Vi vet också att betong kan levereras i en skala som behövs för den globala byggefterfrågan, och där har vi egentligen inga alternativ, avslutar Philippe Block.

Vi på Thomas Concrete Group arbetar ständigt med att minska betongens klimatpåverkan, bland annat genom alternativa bindemedel. Vi vet att 90 procent av betongens klimatpåverkan kommer från cement. Därför är vår forskning och våra tester med alternativa bindemedel väldigt viktig. Vår färdplan är att till 2030 ha helt klimatneutral betong på marknaden och att till 2045 ha gjort all betong klimatneutral.

För mer info kontakta
Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group AB
010-450 52 01 | karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland till och med högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong.
www.klimatförbättradbetong.guide 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2130 anställda, producerade 5,6 miljoner kubikmeter betong och omsatte drygt 7,8 miljarder SEK under 2021. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. 
www.thomasconcretegroup.com 

Sverige långt efter Tyskland!

Läs mer