MEST LÄSTA I MÅNADEN

FLER ARTIKLAR arrow

Havreskal blir betong och energi

Redaktionen

Bakom "Redaktionen" döljer sig flera journalister. Vi använder den signaturen främst när vi tvättat pressmeddelanden eller tagit något från andra källor.

Förväntningarna är stora på ett nytt samarbete mellan E.ON och ByggVesta.

Nu gör energibolaget E.ON och fastighetsbolaget ByggVesta en gemensam satsning på förbränning av havreskal. Med enkla anpassningar av förbränningsprocessen skapas en högkvalitativ mikrosilika som ersätter vanlig cement och ger ett lägre koldioxidavtryck vid betongproduktion. Samtidigt ger förbränningsprocessen varmvatten till fjärrvärmekunderna i området.

– Det här är ytterligare ett exempel på att E.ON tillsammans med olika partner testar innovativa och hållbara lösningar som både bidrar till sänkta koldioxidutsläpp inom flera sektorer och till mer återvunnen fjärrvärmeproduktion, säger Anette Blücher, chef E.ON Energiinfrastruktur.

Tester av förbränningen inleds efter sommarens havreskörd. Då havreskal är en restprodukt med låg nyttjandegrad är satsning för framtiden som är viktig för både E.ON och ByggVesta.

– Vi tror att branschöverskridande samarbeten är en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen i samhället. Detta är ett gott exempel på hur innovation kan skapa synergieffekter för flera branschersäger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg ByggVesta.

Cementmängden kan halveras genom inblandning av mikrosilika, från runt 400 kilo till cirka 200 kilo cement per kubikmeter betong. Därmed är det möjligt att kraftigt sänka koldioxidavtrycket. Betongelement gjutna med denna typ av betong, Agri Betong, har redan testats i flera av ByggVestas bostadsprojekt.

Förbränningstesterna inleds i E.ONs värmeanläggning vid COOP centrallager i Upplands-Bro. Målet för parternas samarbete och tester är att om möjligt, i ett senare skede skala upp för en industrialiserad process.


Läs mer